• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • MAY Leo Witold, source: historia.luter2017.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMAY Leo Witold
  source: historia.luter2017.pl
  own collection
 • MAY Leo Witold, source: www.geni.com, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMAY Leo Witold
  source: www.geni.com
  own collection

surname

MAY

surname
versions/aliases

MAJ

forename(s)

Leo Witold (pl. Leon Witold)

 • MAY Leo Witold - Commemorative plaque, Holy Trinity church, Tomaszów Mazowiecki, source: www.nasztomaszow.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMAY Leo Witold
  Commemorative plaque, Holy Trinity church, Tomaszów Mazowiecki
  source: www.nasztomaszow.pl
  own collection
 • MAY Leo Witold - Epitaph, cenotaph, cemetery, Tomaszów Mazowiecki, source: ewangelicy.szm.com, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMAY Leo Witold
  Epitaph, cenotaph, cemetery, Tomaszów Mazowiecki
  source: ewangelicy.szm.com
  own collection
 • MAY Leo Witold - Commemorative plaque, Saviour church, Evangelical Cathedral of the Augsburg Confession, Bielsko-Biała, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMAY Leo Witold
  Commemorative plaque, Saviour church, Evangelical Cathedral of the Augsburg Confession, Bielsko-Biała
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection

function

superintendent

creed

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland

diocese / province

Piotrków seniority (commissariat)more on
en.wikipedia.org
[access: 2019.04.16]

honorary titles

Gold „Cross of Merit”more on
en.wikipedia.org
[access: 2019.04.16]

date and place
of death

19.12.1940

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

During World War I, as a result of denunciation, was sued by the occupying German authorities — the trial did not take place, and the case was effectively laid dormant by the defeat of Germany and the rebirth of the Polish state in 1918.

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the World War II, after start of German occupation, arrested by the Germans on 06.10.1939 (according to some sources, in connection with the denunciation of three German women about a dispute that broke out in the parish office).

Held in Tomaszów Mazowiecki and Piotrków Trybunalski and next in Sterling Str. prison in Łódź.

Finally on 19.06.1940 transported to KL Dachau concentration camp where perished — in camp's „hospital” barrack.

cause of death

extermination: exhaustion and starvation

perpetrators

Germans

date and place
of birth

01.05.1874

Prienaitoday: Prienai eld., Prienai dist., Kaunas Cou., Lithuania
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.06.29]

presbyter (holy orders)
ordination

16.02.1902

positions held

23.04.1937 – 1939

superintendent–senior {dioc.: Piotrków seniority (commissariat)}

1913 – 1939

parish priest {parish: Tomaszów Mazowieckitoday: Tomaszów Mazowiecki urban gm., Tomaszów Mazowiecki pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.09.29]
, Evangelical–Augsburg Saviour}

1911 – 1913

parish priest {parish: Ozorkówtoday: Ozorków urban gm., Zgierz pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.20]
, Evangelical–Augsburg}

1905 – 1911

parish priest {parish: Bełchatówtoday: Bełchatów urban gm., Bełchatów pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Evangelical–Augsburg}

1902 – 1905

vicar {parish: Łódźtoday: Łódź city pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
, Evangelical–Augsburg Holy Trinity}

1896 – 1901

student {Dorpattoday: Tartu, Tartu city mun., Tartu cou., Estonia
more on
en.wikipedia.org
[access: 2023.03.24]
, Evangelical Theology Department, University of Dorpat}

married two children

others related
in death

BANSZELClick to display biography Charles, BIELIŃSKIClick to display biography Joseph, BURSCHEClick to display biography Edmund, BURSCHEClick to display biography Julius, FALZMANNClick to display biography Alexander Charles, FREYDEClick to display biography Alfred, GNIDAClick to display biography Francis, GUMPERTClick to display biography Steven Edward, GUTKNECHTClick to display biography Bruno, GUTSCHClick to display biography Sigismund, HAUSEClick to display biography Paul Henry, KAHANEClick to display biography George, KOŻUSZNIKClick to display biography Stanislaus, KULISZClick to display biography Charles, KUŹWAClick to display biography Sigismund, LEHMANNClick to display biography George, MAMICAClick to display biography Joseph, MANITIUSClick to display biography Gustave, NIEROSTEKClick to display biography Joseph, NITSCHMANNClick to display biography Adam Robert, OŻANAClick to display biography Gustave, PASZKOClick to display biography Richard, PAWLASClick to display biography Vladislav, WAGNERClick to display biography Richard Ernest, ZMEŁTYClick to display biography Adolph

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 13905Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

Łódź (Sterling): Prison for men, founded in 1893, in a tenement house at 16/18 Sterling Str. in Łódź, by the Russians. In the interwar period, a Polish state prison. During World War II, a German police prison, used also by agents of the Secret Political Police Gestapo. The prisoners were held in two three–story buildings with 53 cells and 5 „sick rooms”. There were interrogations of arrested Poles, as well as executions. After the German defeat and the beginning of the Russian occupation, the prison of the Commie–Nazi Office of Public Security UB — the unit of Russian genocidal MGB. Closed in 1964. (more on: pl.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

sources

personal:
old.luteranie.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, www.ewangelicy.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]
, historia.luter2017.plClick to attempt to display webpage
[access: 2019.04.16]
, www.ozopedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.04.16]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
,
original images:
historia.luter2017.plClick to attempt to display webpage
[access: 2019.04.16]
, www.geni.comClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, www.nasztomaszow.plClick to attempt to display webpage
[access: 2023.03.24]
, ewangelicy.szm.comClick to attempt to display webpage
[access: 2023.03.24]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: MAY Leo Witold

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography