• MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
archidiecezja warszawska

 • św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914 – 1989)

dane osobowe

wersja:

link to PERSONAL RECORD - ENGLISH VERSION

nazwisko

AWGŁO

inne wersje nazwiska

AUGŁA, AUGLYS

imiona

Piotr

inne wersje imion

Petras

 • AWGŁO Piotr - Tablica pamiątkowa, kościół pw. św. Stanisława, Sankt Petersburg, źródło: ipn.gov.pl, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOAWGŁO Piotr
  Tablica pamiątkowa, kościół pw. św. Stanisława, Sankt Petersburg
  źródło: ipn.gov.pl
  zasoby własne

funkcja

kapłan diecezjalny

wyznanie

Kościół łaciński (rzymsko-katolicki)
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.09.21]

diecezja / prowincja

archidiecezja mohylewska
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.06.23]
diecezja mińska
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]

honorowe wyróżnienia

kanonik (katedra mohylewska)
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.11.14], pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.11.14]

data i miejsce śmierci

27.08.1937

Mińsk
obw. miasto Mińsk, Białoruś

szczegóły śmierci

Po zakończeniu I wojny światowej, po rosyjskiej klęsce w wojnie polsko–rosyjskiej 1920 i po utworzeniu niepodległej Litwy, pozostał w Rosji sowieckiej. Po raz pierwszy aresztowany przez Rosjan w 1922 w Sankt Peterburgu. Zwolniony. Ponownie aresztowany w 1923, w związku z moskwiewskim procesem abpa Jana Cieplaka i towarzyszy, ale także zwolniony. W 1927 abp Bolesław Sloskāns, administrator diecezji mohylewsko–mińskiej, mianował go swoim następcą. Następnie kikukrotnie aresztowany i zwalniany przez Rosjan, m.in. w 1927 w Witebsku. Tam oskarżony o szpiegostwo na rzecz Polski. Przetrzymywany w więzieniu w Smoleńsku. Po 6 miesiącach przesłuchań zwolniony. Po aresztowaniu w 1930 abpa Sloskānsa objął jego funkcję. W 03.1930 wydał oświadczenie — pod presją rosyjskiego zbrodniczego OGPU — o braku prześladowań religijnych w Rosji. Później poprosił o przekazanie — przez bpa Piusa Eugeniusza Neveu, administratora apostolskiego Moskwy, mieszkającego i działającego w ambasadzie francuskiej w Moskwie — wyjaśnień Stolicy Apostolskiej, z prośbą o wybaczenie i zwolnienie z obowiązków, ale prośbę odrzucono. Następnie nakazał przygotowanie raportu na temat prześladowań katolików w Rosji i wysłanie go do bpa Neveu, kard. Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskiego i abpa Edwarda von Roppa, byłego arcybiskupa mohylewskiego. Raport został przechwycony przez OGPU. 16.06.1936 OGPU zażądało zaprzestania działalności. Odmówił. W końcu aresztowany 13.06.1937 w Mohylewie. Torturowany. Śledczy z rosyjskiego ludobójczego OGPU powiedzieli mu: „Zadecydowaliśmy, że was zlikwidujemy i bądźcie pewni, że tak się stanie. Żeby nam zaoszczędzić uciekania się do przemocy, zlikwidujcie się sami”. 25.08.1937 skazany na śmierć. Zamordowany w więzieniu w Mińsku, w zbiorowej zbrodni.

przyczyna śmierci

zbiorowy mord

sprawstwo

Rosjanie

data i miejsce urodzenia

11.05.1861

Ungury
gm. Towiany, rej. Wiłkomierz, okr. Wilno, Litwa

alt. daty i miejsca urodzenia

09.06.1861

prezbiterat (święcenia)/
ordynacja

1887 (Sankt Petersburg)

szczegóły posługi

dziekan {dek.: Moskwa}
1928–1937 — proboszcz {parafia: Mohylew, archikatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika}
do ok. 1933 — wikariusz generalny {Mohylew, administratora apostolskiego}
1925–1927 — administrator {parafia: Witebsk, pw. św. Barbary}
1924 — administrator {parafia: Sankt Petersburg, pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; przy cmentarzu Wyborg}
od 1916 — duszpasterz {parafia: Sankt Petersburg, pw. św. Franciszka}
1897–1913 — proboszcz {parafia: Smoleńsk}
1896–1897 — dziekan {dek.: (Klimowicze, Mścisław)}
1896–1897 — administrator {parafia: Mścisław}
1887–1896 — wikariusz {parafia: Mścisław}
1887 — wikariusz {parafia: Dyneburg}
1882–1887 — student {Sankt Petersburg, filozofia i teologia, Seminarium Duchowne}

inni związani szczegółami śmierci

ANDREKUS Konstanty, BOROWIK Jan, FILIPP Adolf, JACZEJKO Antoni, JANUKOWICZ Piotr, JAROSZEWICZ Stanisław, KASZCZYC Adolf, KAZIUNAS Paweł, PRYTUŁŁO Aleksander, RAJKO Stanisław

miejsca zagłady
obozy (+ nr więźnia)

Sądowe mordy 1937 Mińsk: W 1937 i 1938, w ramach realizacji „operacji polskiej” — rosyjskiego ludobójstwa na ludności polskiej w Rosji — w Mińsku, i szerzej: na Białorusi, odbył się szereg procesów Polaków, oskarżanych o przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej POW (tajnej organizacji polskiej istniejącej w latach I wojny światowej 1914‑8) oraz szpiegostwo na rzecz Polski. Razem od 08.1937 do 09.1938 na Białorusi aresztowano 23,429 osób, w tym 21,407 Polaków. Ludobójcze rosyjskie sądy kapturowe „Trójka NKWD” skazywały głównie na jeden wymiar kary: karę śmierci (tylko na Ukrainie podczas całej „operacji polskiej” 61.77% wyroków to wyroki śmierci). M.in. 25.08.1937 skazano w Mińsku co najmniej 7 polskich kapłanów: ks. Konstantego Andrekusa, ks. Piotra Awgło, ks. Jana Borowika, ks. Piotra Janukowicza, ks. Antoniego Jaczejko, ks. Aleksandra Prytułło i ks. Stanisławem Rajko. 20.10.1937 w Witebsku skazany został ks. Adolf Fillip. 22.10.1937 skazany został ks. Paweł Kaziunas. Tego samego dnia w Orszy Rosjanie skazali na śmierć ks. Adolfa Kaszczyca. Wreszcie 03.01.1938 skazany został ks. Stanisław Jaroszewicz. Wszyscy zostali zamordowani w rosyjskich więzieniach. (więcej na: pamiec.pl [dostęp: 2019.02.02])

Ludobójstwo rosyjskie 11.08.1937: 11.08.1937 rosyjski przywódca Józef Stalin nakazał, a szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał, rozkaz nr 00485 o przeprowadzeniu tzw. „operacji polskiej”. Na śmierć skazano 139,835 Polaków żyjących w Rosji. Zamordowano 111,091. 28,744 skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych — łagrach Gułag. Razem jednak deportowano ponad 100 tys. Polaków, głównie do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropetrowska. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2016.03.14])

Wielka Czystka 1937: Więzionych w obozach koncentracyjnych na Wyspach Sołowieckich, wyspie Anzer czy obozie koncentracyjnym BelBałtŁag polskich kapłanów Rosjanie latem 1937 przenieśli do więziennych cel (część w Sankt Petersburgu). Następnie w kilku odrębnych, kapturowych, bandyckich procesach prowadzonych przez tzw. „Trojkę NKWD” (m.in. 09.10.1937, 25.11.1937) wszystkich skazali na karę śmierci i zamordowali w zbiorowych mordach. Strzałami w tył głowy pozbawiono ich życia albo w więzieniu w Sankt Petersburgu, albo bezpośrednio na miejscach pochówku, m.in. w Sandarmoch, czy Lewaszowskim Pustkowiu k. Leningradu, gdzie ich ciała wrzucono do zbiorowych dołów. Innych kapłanów aresztowany w miejscach, gdzie posługali, a następnie mordowano w okolicznych centralach NKWD (np. w Mińsku na Białorusi), po równie ludobójczych procesach przeprowadzanych przez wspomniany sąd kapturowy „Trojka NKWD”.

Mińsk: Rosyjskie więzienie. W 1937 miejsce wielu mordów w czasie rosyjskiej „Wielkiej Czystki”. Po rosyjskiej inwazji na Polskę w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej miejsce przetrzymywania wielu Polaków. W 06.1941, po inwazji niemieckiej, Rosjanie wymordowali w nim część polskich więźniów osadzonych w Więzieniu Centralnym i tzw. Amerykance, a pozostałych pognano — w „marszu śmierci” (Rosjanie zamordowali ok. 10‑20 tys. więźniów) — w kierunku Czerwienia, w głąb Rosji. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.08.17])

Proces 21-25.03.1923: Pokazowy proces przeciwko abpowi Janowi Cieplakowi, 14 kapłanom katolickim i jednemu świeckiemu w Moskwie w dniach 21‑25.03.1923, z oskarżenia m.in. „uczestnictwo w organizacji kontrewolucyjnej mającej na celu przeciwstawianie się dekretowi o rozdziale kościoła od państwa”, o „podżeganie do buntu poprzez zabobony”. Abp Cieplak i ks. Budkiewicz zostali 26.04.1923 skazani na śmierć, a pozostali na kary od 6 miesięcy do 10 lat więzienia i niewolniczej pracy przymusowej. Ks. Budkiewicz został w więzieniu zamordowany. Abp Cieplakowi zamieniono karę na 10 lat niewolniczej pracy przymusowej i zwolniono w wymianie za rosyjskich szpiegów w Polsce, wśród których był Bolesław Bierut, późniejszy pierwszy komunazistowski namiestnik w podbitej przez Rosjan Polsce. Większość pozostałych została również wymieniona i wywieziona do Polski. Co najmniej pięciu wszelako w rosyjskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i na zesłaniu zginęło, wśród nich Rosjanin, ks. Leonid Fiodorow, pierwszy egzarcha greckokatolicki w Rosji, który w 2001 został beatyfikowany przez Jana Pawła II. (więcej na: www.przewodnik-katolicki.pl [dostęp: 2014.11.22])

źródła

osobowe:
biographies.library.nd.edu [dostęp: 2014.12.20], katolicy1844.republika.pl [dostęp: 2021.05.06], www.vle.lt [dostęp: 2018.09.02], angelorum.lt [dostęp: 2018.09.02], archive.today [dostęp: 2014.05.09]
bibliograficzne:
„Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917‑1939. Martyrologium”, Roman Dzwonkowski, SAC, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, Lublin
oryginalnych zdjęć:
ipn.gov.pl [dostęp: 2019.02.02]

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli na Pana/Pani urządzeniu działa klient programu pocztowego — taki jak Mozilla Thunderbird, Windows Mail czy Microsoft Outlook, opisanych m.in. Wikipedii — proszę spróbować wybierając link poniżej:

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli natomiast Pan/Pani nie posiada takowego klienta na swoim urządzeniu lub powyższy link nie jest aktywny proszę wysłać Emajl do Kustosza/Administratora za pomocą używanego przez Pana/Panią konta — w stosowanym programie do wysyłania korespondencji — na poniższy adres:

ADRES EMAJL

jako temat podając:

MARTYROLOGIUM: AWGŁO Piotr

Powrót do przeglądania życiorysu: