MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914–1989)

wyjaśnienia

 • Do nazwisk umieszczonych na liście głównej przypięte są linki przekierowujące do podglądu szczegółowego
 • Rozwijane listy wyboru pozwalają na określenie podzbioru osób
 • Wybór '*' w liście wyboru oznacza 'jaka/i/iekolwiek'
 • Warianty nazwisk - o ile to możliwe bądź konieczne - uwzględniono w podglądzie szczegółowym
 • W niektórych przypadkach - gdy informacje były dostępne - podano w nawiasach imiona zakonne
 • Daty i miejsca urodzin (także wariantowe) podane są w podglądzie szczegółowym
 • Daty i miejsca śmierci (także wariantowe) podane są w podglądzie szczegółowym
 • Przyczyna śmierci - gdy określona w podglądzie szczegółowym - wstępnie uszczegóławia przyczynę zgonu danej osoby
 • Szczegóły śmierci - gdy podane w podglądzie szczegółowym - przybliżają charakter męczeństwa danej osoby
 • Sprawstwo - gdy określone - uściśla odpowiedzialność stron za śmierć dane osoby
 • W podglądzie szczegółowym podano - o ile takie fakty miały miejsce - informacje, o max. dwóch obozach koncentracyjnych, w których przetrzymywana była dana osobą, wraz z numerem obozowym
 • Wyznanie - określa kościół, w którym posługiwała dana osoba
 • O ile to możliwe podano zakon, do którego dana osoba przynależała
 • Starano się też zamieścić szczegóły posługi, jaką dana osoba pełniła w swoim kościele
 • Źródła - dotyczą danej osoby
 • Warianty danych wynikają z rozbieżności danych źródłowych
 • W niektórych przypadkach podawane informacje podpięte są pod linki, zawierające bardziej szczegółowe informacje
 • Nie wszystkie informacje są kompletne