• MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
archidiecezja warszawska

 • św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne

LINK do Nu HTML Checker

BIAŁA KSIĘGA
Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914 – 1989)

dane osobowe

wersja:

link to PERSONAL RECORD - ENGLISH VERSION
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis), źródło: uk.wikipedia.org, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  źródło: uk.wikipedia.org
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis), źródło: www.geni.com, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  źródło: www.geni.com
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - 1931, Dobromil, źródło: www.dobromyl-monastery.com, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  1931, Dobromil
  źródło: www.dobromyl-monastery.com
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis), źródło: www.youtube.com, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  źródło: www.youtube.com
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - Wyobrażenie współczesne, źródło: missiopc.blogspot.com, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  Wyobrażenie współczesne
  źródło: missiopc.blogspot.com
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - Ikona współczesna, źródło: dds.edu.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  Ikona współczesna
  źródło: dds.edu.ua
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - Ikona współczesna, źródło: catholicencyclopedia.in.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  Ikona współczesna
  źródło: catholicencyclopedia.in.ua
  zasoby własne

status

błogosławiony

nazwisko

BAJRAK

imiona

Włodzimierz

imiona zakonne

Witalis

 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - Tablica pamiątkowa, kościół Apostołów Piotra i Pawła, Drohobycz, źródło: dyvensvit.org, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  Tablica pamiątkowa, kościół Apostołów Piotra i Pawła, Drohobycz
  źródło: dyvensvit.org
  zasoby własne
 • BAJRAK Włodzimierz (o. Witalis) - Tablica pamiątkowa, więzienie Brygidki, Drohobycz, źródło: hal_zoria.io.ua, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOBAJRAK Włodzimierz (o. Witalis)
  Tablica pamiątkowa, więzienie Brygidki, Drohobycz
  źródło: hal_zoria.io.ua
  zasoby własne

data beatyfikacji

27.06.2001

Jan Paweł II

funkcja

ojciec zakonny

wyznanie

Ukraiński Kościół greckokatolicki
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]

zakon

Bazyliański Zakon Świętego Jozafata (bazylianie - OSBM)
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.09.21]

diecezja / prowincja

eparchia przemyska
więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]

narodowość

ukraińska

data i miejsce śmierci

16.05.1946

Drohobycz
obw. Lwów, Ukraina

szczegóły śmierci

Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej przebywał w klasztorze w Żółkwi — zarówno podczas okupacji rosyjskiej (do 1941) i niemieckiej (rozpoczętej po niemieckim ataku 22.06.1941 na uprzedniego sojusznika, Rosjan). Po rozpoczęciu 08.08.1941 kolejnej okupacji rosyjskiej zmuszony przez Rosjan do opuszczenia klasztoru w Żółkwi (Rosjanie urządzili w nim więzienie). Natomiast kościół klasztorny w 1945 — prawd. po aresztowaniu przez Rosjan 11.04.1945 większości biskupów greckokatolickich — przejęła cerkiew prawosławna. 17.09.1945 aresztowany przez Rosjan. Osadzony w więzieniu w Drohobyczu. Oskarżony o to, że „w czasie okupacji niemieckiej uczestniczył w modlitwach pogrzebowych żołnierzy czyli Ukraińskiej Armii Halickiej, walczącej o niepodległą Ukrainę po zakończeniu I wojny światowej […], wygłaszał krytykę rosyjskiej [polityki] w [kalendarzach misyjnych]”. 13.11.1945 skazany na 8 lat zesłania do rosyjskich obozów koncentracyjnych niewolniczej pracy przymusowej Gułag. Przed wyjazdem wszelako pobity przez Rosjan i zginął w więzieniu.

przyczyna śmierci

mord

sprawstwo

Rosjanie

data i miejsce urodzenia

24.02.1907

Szwajkowce
obw. Tarnopol, Ukraina

śluby zakonne

28.02.1933 (wieczyste)

prezbiterat (święcenia)/
ordynacja

13.08.1933 (Żółkiew)

szczegóły posługi

katecheta w Borysławiu (1944‑5), igumen klasztoru pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohobyczu (1941‑5), b. proboszcz parafii Żółkiew (do 1941), b. zastępca igumena (do 1941) i zakonnik (od 1933) klasztoru pw. Narodzenia Pańskiego w Żółkwi, b. zakonnik klasztorów pw. św. Jura w Krystynopolu, pw. św. Onufrego w Dobromilu, pw. św. Onufrego w Ławrowie, nowicjat w klasztorze Krechów, w Zakonie — w klasztorze pw. św. Mikołaja w Krechowie — od 04.09.1924

biografia (zasoby własne)

kliknij by zaznajomić się z biografią z naszych zasobów

miejsca zagłady
obozy (+ nr więźnia)

Masakry więzienne – Drohobycz 06.1941: Po niemieckim ataku na Rosjan 22.06.1941 Rosjanie wymordowali więźniów przetrzymywanych w areszcie śledczym przy ul. Stryjskiej w Drohobyczu. Ich liczba pozostaje nieznana — po niemieckim ataku do więzienia przewieziono bowiem wielu aresztowanych (ok. 300) z pobliskich miejscowości, których nie zdołano nawet zarejestrować. W ostatnich dniach 06.1941 rosyjskie ludbójcze NKWD wyprowadziło na dziedziniec więźniów z cel informując ich, że zostają wypuszczeni na wolność. Gdy się tam zgromadzili z wież strażniczych otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych. Pod zwałami trupów przeżyły cztery osoby. Razem Rosjanie, wraz z wysługującymi się im Żydami, zamordowali wówczas ok. 1,200 osób (acz część z nich mogła być zamordowana wcześniej). (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2017.03.24])

Masakry 06.1941 (NKWD): Po ataku niemieckim 22.06.1941 na tereny okupowane przez Rosjan i w konsekwencji na Rosję, przed paniczną ucieczką, Rosjanie wymordowali — zgodnie z ludobójczym rozkazem rosyjskiego ministra spraw wewnętrznych Wawrzyńca Berii wydanym 24.06.1941 wymordowania wszystkich więźniów (formalnie „skazanych za 'działalność kontrrewolucyjną', 'działalność antyrosyjską', sabotaż i dywersję, oraz więźniów politycznych 'w śledztwie') przetrzymywanych w więzieniach NKWD na terenach okupowanej przez Rosję przedwojennej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii — ok. 40,000‑50,000 osób. Dodatkowo Rosjanie wymordowali tysiące osób, zatrzymanych już po niemieckim ataku, uznając ich za „wrogów ludu” — osoby te w większości nie były ujęte w rejestrach więziennych. Część zamordowana została już w więzieniach, w zbiorowych masakrach, część podczas tzw. „marszów śmierci”, gdy więźniów gnano pieszo na wschód. Po rosyjskiej ucieczce i rozpoczęciu okupacji niemieckiej nastąpiło wiele spontanicznych pogromów lokalnych Żydów, z których znacząca część kolaborowała z Rosjanami i uznana została za współodpowiedzialną za więzienne masakry. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2014.09.21])

Drohobycz (więzienia): Przed wybuchem II wojny światowej w 09.1939 w Drohobyczu przy ul. Truskawieckiej funkcjonowało nowoczesne więzienie karne, w którym przetrzymywano ok. 1,200‑1,500 osób. Po rozpoczęciu w 09.1939 pierwszej okupacji rosyjskiej przy ul. Stryjskiej powstał areszt rosyjskiej ludobójczej organizacji NKWD (przy regionalnej dyrekcji NKWD). Tam w 06.1941, po niemiecki ataku na uprzedniego sojusznika, Rosjan, NKWD dokonało ludobójczej masakry więźniów. Po klęsce Niemiec i rozpoczęciu w 1944 kolejnej okupacji rosyjskiej NKWD powróciło do tych samych budynków i ponownie zorganizowano tam areszt, w którym przetrzymywano i przesłuchiwano setki i tysiące osób podejrzanych o wrogość do Rosji. Areszt zamknięto w 1959. Więzienie przy ul. Truskawickiej funkcjonowało przez cały okres II wojny światowej, zarówno podczas okupacji rosyjskiej jak i niemieckiej, funkcjonowało i później i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. (więcej na: btx.home.pl [dostęp: 2020.04.04])

Ribbentrop-Mołotow: Ludobójczy rosyjsko–niemiecki pakt przyjaźni między przywódcą rosyjskim Józefem Stalinem i niemieckim Adolfem Hitlerem, podpisany 23.08.1939 w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych Rosji — Wiaczesława Mołotowa — i Niemiec — Joachima von Ribbentropa — który sankcjonował i był bezpośrednią przyczyną niemieckiego i rosyjskiego najazdu na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej w 09.1939. „Wojna była jedną z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i Jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj!” (abp Stanisław Gądecki, 01.09.2019). Ustalenia paktu — wsparte zdradą formalnych sojuszników Polski, Francji i Niemiec, które 12.09.1939 na wspólnej konferencji w Abbeville, zdecydowały o nieudzielaniu pomocy zaatakowanej Polsce i niepodejmowaniu działań zbrojnych wobec Niemiec (co było złamaniem zobowiązań traktatowych z Polską) — zostały sprecyzowane 28.09.1939 w traktacie „o granicach i przyjaźni Niemcy–Rosja”, podpisanym przez tych samych zbrodniarzy. Jednym z jego ustaleń było podzielenie się strefami wpływów w środkowej i wschodniej Europie oraz IV rozbiór Polski. W jednym z tajnych aneksów zapisano: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. Skutkiem porozumień była seria spotkań między ludobójczymi organizacjami — niemieckim Gestapo i rosyjskim NKWD, na których dyskutowano koordynację wysiłków w celu eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych (w Niemczech zwane Intelligenzaktion, w Rosji przyjęła formę zbrodni katyńskiej). Skutkiem porozumień była śmierć setek tysięcy polskiej inteligencji, w tym tysięcy przedstawianych kapłanów, i dziesiątków milionów zwykłych ludzi. Skutki tej rosyjsko–niemieckiej umowy trwały do 1989, a i dziś są odczuwalne. (więcej na: pl.wikipedia.org [dostęp: 2015.09.30])

źródła

osobowe:
www.swzygmunt.knc.pl [dostęp: 2013.05.19], pl.wikipedia.org [dostęp: 2013.05.19]
oryginalnych zdjęć:
uk.wikipedia.org [dostęp: 2019.10.13], www.geni.com [dostęp: 2019.10.13], www.dobromyl-monastery.com [dostęp: 2019.10.13], www.youtube.com [dostęp: 2019.10.13], missiopc.blogspot.com [dostęp: 2019.10.13], dds.edu.ua [dostęp: 2019.10.13], catholicencyclopedia.in.ua [dostęp: 2019.10.13], dyvensvit.org [dostęp: 2014.05.09], hal_zoria.io.ua [dostęp: 2014.05.09]

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli na Pana/Pani urządzeniu działa klient programu pocztowego — taki jak Mozilla Thunderbird, Windows Mail czy Microsoft Outlook, opisanych m.in. Wikipedii — proszę spróbować wybierając link poniżej:

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli natomiast Pan/Pani nie posiada takowego klienta na swoim urządzeniu lub powyższy link nie jest aktywny proszę wysłać Emajl do Kustosza/Administratora za pomocą używanego przez Pana/Panią konta — w stosowanym programie do wysyłania korespondencji — na poniższy adres:

ADRES EMAJL

jako temat podając:

MARTYROLOGIUM: BAJRAK Włodzimierz

Powrót do przeglądania życiorysu: