• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • DUDA Erwin, source: parafia-pruchna.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  source: parafia-pruchna.pl
  own collection
 • DUDA Erwin, source: parafia-pruchna.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  source: parafia-pruchna.pl
  own collection
 • DUDA Erwin - 1935, Cracow, source: parafia-pruchna.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  1935, Cracow
  source: parafia-pruchna.pl
  own collection
 • DUDA Erwin, source: parafia-pruchna.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  source: parafia-pruchna.pl
  own collection

religious status

Servant of God

surname

DUDA

forename(s)

Erwin

 • DUDA Erwin - Commemorative plaque, St Clement parish church, Ustroń, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  Commemorative plaque, St Clement parish church, Ustroń
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection
 • DUDA Erwin - Commemorative plaque, Christ the King cathedral, Katowice, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  Commemorative plaque, Christ the King cathedral, Katowice
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection
 • DUDA Erwin - Silesian Theological Seminary commemorative plaque, Katowice, 3 Mickiewicza str., source: www.bj.uj.edu.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFODUDA Erwin
  Silesian Theological Seminary commemorative plaque, Katowice, 3 Mickiewicza str.
  source: www.bj.uj.edu.pl
  own collection

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Katowice diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2013.05.19]

date and place
of death

03.02.1942

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

alt. dates and places
of death

01.1942

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans on 23.04.1940 (or 07.03.1940).

On 28.04.1940 jailed in KL Dachau concentration camp, then on 05.06.1940 transported to KL Gusen I concentration camp — part of KL Mauthausen–Gusen concentration camps' complex — where he slaved in quarries.

From there on 08.12.1940 — totally exhausted — brought back to KL Dachau concentration camp where perished (ostensibly from tuberculosis).

cause of death

extermination: exhaustion, starvation, tuberculosis

perpetrators

Germans

date and place
of birth

01.09.1911

Pruchnatoday: Strumień gm., Cieszyn pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

presbyter (holy orders)
ordination

28.06.1936 (Katowice cathedral)

positions held

1939 – 1940

vicar {parish: Ustrońtoday: Ustroń urban gm., Cieszyn pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Clement, the Pope and Martyr; dean.: Cieszyntoday: Cieszyn gm., Cieszyn pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}

1936 – 1939

vicar {parish: Radlintoday: Radlin II, district of Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski urban gm., Wodzisław Śląski pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Mary Magdalene; dean.: Wodzisław Śląskitoday: Wodzisław Śląski urban gm., Wodzisław Śląski pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}

1936

vicar {parish: Boguszowicetoday: district of Boguszowice Stare in Rybnik, Rybnik city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.07.16]
, Sacred Heart of Jesus}

1931 – 1936

student {Krakówtoday: Kraków city pow., Lesser Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
, philosophy and theology, Silesian Theological Seminary; dioc.: Katowice}

1931 – 1936

student {Krakówtoday: Kraków city pow., Lesser Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
, Department of Theology, Jagiellonian University UJ}

comments

The urn containing the ashes of the victim — the body was prob. cremated at Germ. Ostfriedhof (Eng. Eastern cemetery) in Munich — is being kept in Am Perlacher Forst cemetery, at place known as Germ. Ehrenhain I (Eng. „Remembrance Grove nr 1”), in Munich (marked as urn no K2134)

others related
in death

BARABASZClick to display biography John Nepomucene, CZEMPIELClick to display biography Joseph Matthew, DŁUGOSZClick to display biography Francis, GALOCZClick to display biography Clement, HUWERClick to display biography Joseph, KAŁUŻAClick to display biography Charles, KLIMEKClick to display biography Peter, KORCZOKClick to display biography Anthony Nicodemus, KOSYRCZYKClick to display biography Louis, KRZYSTOLIKClick to display biography Stanislaus, KRZYŻANOWSKIClick to display biography Sigismund, KULAClick to display biography Joseph, MACHERSKIClick to display biography Francis, PAŹDZIORAClick to display biography Augustine, POJDAClick to display biography Adolph, POJDAClick to display biography John, RDUCHClick to display biography Edward, RYGIELSKIClick to display biography Stanislaus (Fr Casimir Mary), SIWEKClick to display biography Victor, SZNUROWACKIClick to display biography John, SZRAMEKClick to display biography Emil, ŚCIGAŁAClick to display biography Francis Xavier, WOJCIECHClick to display biography Conrad, WRZOŁClick to display biography Louis, ZIELIŃSKIClick to display biography Felix, ŻMIJClick to display biography Charles

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 6791, 21961Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Gusen I: „Grade III” (niem. „Stufe III”) camp, part of KL Mauthausen–Gusen complex, intended for the „Incorrigible political enemies of the Reich”. The prisoners slaved at a nearby granite quarry, but also in local private companies: at SS guards houses' construction at a nearby Sankt Georgen for instance. Initially opened in 05.1940 as the „camp for Poles”, captured during the program of extermination of Polish intelligentsia („Intelligenzaktion”). Till the end most of the prisoners were Poles. Many Polish priests from the Polish regions incorporated in the Germany were brought there in 1940, after start of German occupation of Poland, from KL Sachsenhausen and KL Dachau concentration camps. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.03.10]
)

KL Mauthausen-Gusen: A large group of German concentration camps set up around the villages of Mauthausen and Gusen in Upper Austria, c. 30 km east of Linz, operational from 1938 till 05.1945. Over time it became of the largest labour camp complexes in the German–controlled part of Europe encompassing four major camps concentration camps (Mauthausen, Gusen I, Gusen II and Gusen III) and more than 50 sub–camps where inmates slaved in quarries (the granite extracted, previously used to pave the streets of Vienna, was intended for a complete reconstruction of major German towns according to Albert Speer plans), munitions factories, mines, arms factories and Me 262 fighter–plane assembly plants. The complex served the needs of the German war machine and also carried out extermination through labour. Initially did not have a its own gas chamber and the intended victims were mostly moved to the infamous Hartheim Castle, 40.7 km east, or killed by lethal injection and cremated in the local crematorium. Later a van with the exhaust pipe connected to the inside shuttled between Mauthausen and Gusen. In 12.1941 a permanent gas chamber was built. C. 122,000‑360,000 of prisoners perished. Many Polish priests were held, including those captured during the program of extermination of Polish intelligentsia („Intelligenzaktion”). The camp complex was founded and run as a source for cheap labour for private enterprise. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.03.10]
)

Cieszyn: Remand jail run by German political police Gestapo — in the southern part (today: Czech) of town — and investigative prison — in northern (Polish) side, on the other bank of Olza river — run by Germans. In 1940 the prisoners were initially held in Cieszyn jail but next, due to an overcrowding, taken to former Josef and Jacob Kohn furniture manufacturing plant, by Frydecka Str. and Jabłonkowa Str. junction on the southern bank of Olza, where a transit camp was set up. The prisoners — more than 1,000 Poles went through the camp — were interrogated and whipped with horsewhips, prior to being sent to German concentration camps. (more on: www.sw.gov.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.08.10]
)

Intelligenzaktion Schlesien: A planned action of arrests and extermination of Polish Upper Silesia intellectual elite in general recorded in a proscription list called „Sonderfahndungsbuch Polen” — participants of Upper Silesia uprisings, former Polish plebiscite activists, journalists, politicians, intellectuals, civil servants, priests — organised by Germans mainly in 04‑05.1940, aiming at total Germanisation of the region. The relevant decree, no IV–D2–480/40, was issued by the RSHA, i.e. Germ. Reichssicherheitshauptamt (Eng. Reich Security Office), and signed by Heinrich Himmler or Reinhard Heydrich. Some of those arrested were murdered in mass executions, some were deported to the German–run General Governorate, and some were sent to concentration camps. The personal details of 3,047 people deported within two months of 1940 were established. Among the victims were 33 Catholic priests, 22 of whom perished in concentration camps (the clergy were sent — in 5 transports — first to KL Dachau, and then to KL Gusen, where they slaved in quarries). Altogether, the Germans murdered c. 2,000 members of the Polish Upper Silesia intellectual elite. (more on: pl.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
silesia.edu.plClick to attempt to display webpage
[access: 2019.10.13]
, www.rybnik.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.05.19]
, parafia-pruchna.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, newsaints.faithweb.comClick to attempt to display webpage
[access: 2014.01.06]

bibliograhical:, „Urns kept at the Am Perlacher Forst cemetery — analysis”, Mr Gregory Wróbel, curator of the Museum of Independence Traditions in Łódź, private correspondence, 25.05.2020,
original images:
parafia-pruchna.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, parafia-pruchna.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, parafia-pruchna.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, parafia-pruchna.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.18]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.01.06]
, www.bj.uj.edu.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.05.19]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: DUDA Erwin

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography