• MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
archidiecezja warszawska

 • św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
 • św. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT
  XIX w., feretron
  kościół pw. św. Zygmunta, Słomczyn
  źródło: zbiory własne
LINK do Nu HTML Checker

pełna lista:

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę

displayClick to display full list in English


Martyrologium duchowieństwa — Polska

XX w. (lata 1914 – 1989)

dane osobowe

wersja:

EnglishClick to display this bio in English

link to PERSONAL RECORD - ENGLISH VERSIONClick to display this bio in English
 • JOUGAN Władysław Alojzy, źródło: www.wikizero.com, zasoby własne; KLIKNIJ by POWIĘKSZYĆ i WYŚWIETLIĆ INFOJOUGAN Władysław Alojzy
  źródło: www.wikizero.com
  zasoby własne

nazwisko

JOUGAN

imiona

Władysław Alojzy

funkcja

kapłan diecezjalny

wyznanie

Kościół łaciński (rzymskokatolicki)więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2014.09.21]

diecezja / prowincja

archidiecezja lwowskawięcej na
www.rkc.lviv.ua
[dostęp: 2013.05.19]

akademickie wyróżnienia

doktor habilitowany historii
doktor teologii

honorowe wyróżnienia

kanonik Rochettum et Mantolettumwięcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2014.11.14]

data i miejsce
śmierci

21.10.1942

Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]

szczegóły śmierci

Istnieją przekazy, iż 87‑letni kapłan miał umrzeć „w więzieniu”.

Śmierć nastąpiła w czasie II wojny światowej, rozpoczętej niemieckim i rosyjskim najazdem na Polskę w 09.1939, po niemieckim ataku 22.06.1941 na uprzedniego sojusznika, Rosjan, i rozpoczęciu okupacji niemieckiej (w latach 1939‑1941 Lwów znajdował się pod rosyjską okupacją).

alt. szczegóły śmierci

Określenie „w więzieniu” może oznaczać explicite zgon w niemieckim więzieniu, bądź zgon w wyniku przesłuchania przez Niemców.

przyczyna śmierci

eksterminacja

sprawstwo

Niemcy

data i miejsce
urodzenia

14.05.1855

Tarnopoldziś: grom. Tarnopol miasto, rej. Tarnopol, obw. Tarnopol, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2021.12.19]

prezbiterat (święcenia)
ordynacja

31.07.1878

szczegóły posługi

od 1908

rezydent {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
}, emeryt

ok. 1923 – ok. 1924

prefekt {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Nazaretanek}

ok. 1920 – ok. 1923

sędzia prosynodalny {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Trybunał Metropolitalny, Kuria Metropolitalna}

ok. 1911 – ok. 1920

asesor {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Metropolitalny Kościelny Sąd Matrymonialny, Kuria Metropolitalna}

1906 – 1907

dziekan {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Wydział Teologiczny, [Uniwersytet im. Jana Kazimierza — w podziemiu /1941‑1944/, Uniwersytet im. Iwana Franki /1940‑1941/, Uniwersytet im. Jana Kazimierza /1919‑1939/, Uniwersytet Franciszkański /1817‑1918/]}

ok. 1903 – ok. 1911

wiceprezes {Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów}

ok. 1903 – ok. 1908

prezes {Związek Katechetów}

1902 – 1907

profesor {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, teologia pastoralna, historia i wymowa kościelna, Wydział Teologiczny, [Uniwersytet im. Jana Kazimierza — w podziemiu /1941‑1944/, Uniwersytet im. Iwana Franki /1940‑1941/, Uniwersytet im. Jana Kazimierza /1919‑1939/, Uniwersytet Franciszkański /1817‑1918/]}

ok. 1902 – ok. 1911

referent {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Konsystorz (łac. Consistorium), Kuria Metropolitalna}

ok. 1881 – ok. 1903

prefekt {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, [Cesarsko–Królewskie Gimnazjum im. Franciszka Józefa /do 1919/, III Państwowe Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego /1919‑37/, III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego /od 1937/]}

1901

habilitacja z historii i teorii wymowy kościelnej

do 1888

doktorant {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, teologia, [Uniwersytet im. Jana Kazimierza — w podziemiu /1941‑1944/, Uniwersytet im. Iwana Franki /1940‑1941/, Uniwersytet im. Jana Kazimierza /1919‑1939/, Uniwersytet Franciszkański /1817‑1918/]}

ok. 1881 – ok. 1888

prefekt {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, Metropolitalne Seminarium Duchowne}

ok. 1881

wikariusz {parafia: Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, pw. Matki Bożej Śnieżnej; dek.: Lwów intra Urbemnazwa dekanatu
dziś: obw. Lwów, Ukraina
}

od 1878

wikariusz {parafia: Gródekdawn.: Gródek Jagielloński /1906‑45/
dziś: grom. Gródek miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina

więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.11.20]
, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; dek.: Gródekdawn.: Gródek Jagielloński /1906‑45/
dziś: grom. Gródek miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina

więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.11.20]
}

1874 – 1878

student {Lwówdziś: grom. Lwów miasto, rej. Lwów, obw. Lwów, Ukraina
więcej na
pl.wikipedia.org
[dostęp: 2020.07.31]
, filozofia i teologia, Metropolitalne Seminarium Duchowne}

redaktor {„Gazeta Kościelna”, „Wiadomości Kościelne”, „Tygodnik Katolicki”}, bądź: współpracownik

autor wielu prac: e.g. „Dogmatyka ogólna” (1889), „Historya Kościoła katolickiego dla szkół średnich, wyższych szkół żeńskich i seminaryów nauczycielskich” (Lwów, 1895), „Liturgika” (ok. 1895), „Constitutum Constantini. Studium historyczno–egzegetyczne” (Lwów, 1899), „Dogmatyka szczegółowa : dla szkół średnich” (Lwów, 1901), „Tło homilijne w kazaniach X. Skargi : studyum homiletyczne” (Lwów, 1901), „Znaczenie Birkowskiego w homiletyce : szkic homiletyczny” (Lwów, 1901), „O kazaniach karcących : studyum homiletyczne” (Lwów, 1901), „Homilie polskie od czasów najdawniejszych po dobę obecną : szkice biograficzne i krytyczne” (Lwów, 1902), „O kazaniach jubileuszowych polskich : szkice historyczno–homiletyczne” (Lwów, 1902), „Nauki katechizmowe w Polsce : studyum homiletyczne” (Lwów, 1903), „Liturgika katolicka czyli Wykład obrzędów kościoła katolickiego : dla szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół wydziałowych” (Lwów 1906), „X. Antoni Węgrzynowicz jako kaznodzieja maryologiczny: szkic homiletyczny” (Poznań, 1906), „X. prymas Woronicz : monografia” (Lwów, 1908), „Nauka prawd wiary szczegółowa : dla szkół średnich” (Lwów, 1908), „Nasze kazania zbiorowe : przyczynek do literatury homiletycznej” (Lwów, 1911), „Kancelarya parafialna czyli Zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla urzędów parafialnych z szczególniejszem uwzględnieniem ksiąg metrykalnych” (Lwów, 1912), „Na pamiątkę 1600–nej rocznicy oswobodzenia Kościoła Chrystusowego” (Lwów, 1913), „Wrażenia z pobytu w Pradze : fragmenta pastoralne” (Lwów, 1915), „Podręcznik teologii pasterskiej : wedle najpoważniejszych autorów i nowszych orzeczeń Kongregacyi” (Lwów, 1917), „Liturgika czyli Wykład obrzędów kościoła katolickiego : do użytku szkolnego” (Lwów, 1926), „Kazania i przemówienia okolicznościowe” (Lwów, 1936), „Kazania rekolekcyjne i pasyjne” (Kraków, 1936), „Pokłosie pastoralne : rozprawy z dziedziny duszpasterstwa” (Lwów, 1938), „Słownik kościelny łacińsko–polski : wedle tekstu kilku słowników a przeważnie dra Alberta Sleumera” (Lwów, 1938); ponad 300 artykułów w prasie katolickiej, m.in. w „Przeglądzie Powszechnym”, „Ateneum Kapłańskim” i „Szkole”

miejsca zagłady
nazwy obozów
(+ nr więźnia)

Ribbentrop-Mołotow: Ludobójczy rosyjsko–niemiecki pakt przyjaźni między przywódcą rosyjskim Józefem Stalinem i niemieckim Adolfem Hitlerem, podpisany 23.08.1939 w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych Rosji — Wiaczesława Mołotowa — i Niemiec — Joachima von Ribbentropa — który sankcjonował i był bezpośrednią przyczyną niemieckiego i rosyjskiego najazdu na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej w 09.1939. W sensie politycznym pakt był próbą przywrócenia status quo ante sprzed 1914, z jednym wyjątkiem, a mianowicie „handlową” wymianą tzw. „Królestwa Polskiego”, wchodzącego w 1914 w skład Imperium Rosyjskiego, na Galicję Wschodnią (dzisiejszą zachodnią Ukrainę), w 1914 należącą do Imperium Austro–Węgierskiego. Galicję, ze Lwowem, mieli przejąć Rosjanie, „Królestwo Polskie” — pod nazwą Generalnego Gubernatorstwa — Niemcy. Wybuchła w rezultacie „wojna była jedną z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i Jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj!” (abp Stanisław Gądecki, 01.09.2019). Ustalenia paktu — wsparte zdradą formalnych sojuszników Polski, Francji i Niemiec, które 12.09.1939 na wspólnej konferencji w Abbeville, zdecydowały o nieudzielaniu pomocy zaatakowanej Polsce i niepodejmowaniu działań zbrojnych wobec Niemiec (co było złamaniem zobowiązań traktatowych z Polską) — zostały sprecyzowane 28.09.1939 w traktacie „o granicach i przyjaźni Niemcy–Rosja”, podpisanym przez tych samych zbrodniarzy. Jednym z jego ustaleń było podzielenie się strefami wpływów w środkowej i wschodniej Europie oraz IV rozbiór Polski. W jednym z tajnych aneksów zapisano: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. Skutkiem porozumień była seria spotkań między ludobójczymi organizacjami — niemieckim Gestapo i rosyjskim NKWD, na których dyskutowano koordynację wysiłków w celu eksterminacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych (w Niemczech zwane Intelligenzaktion, w Rosji przyjęła formę zbrodni katyńskiej). Skutkiem porozumień była śmierć setek tysięcy polskiej inteligencji, w tym tysięcy przedstawianych kapłanów, i dziesiątków milionów zwykłych ludzi. Skutki tej rosyjsko–niemieckiej umowy trwały do 1989, a i dziś są odczuwalne. (więcej na: pl.wikipedia.orgKliknij by spróbować wyświetlić stronę
[dostęp: 2015.09.30]
)

Encykliki Piusa XI: Wobec powstania w Europie dwóch systemów totalitarnych, które zdawały się ze sobą konkurować, acz więcej było między nimi podobieństw niż sprzeczności, papież Pius XI wydał w 03.1937 (w ciągu 5 dni) dwie encykliki. W wydanej 14.03.1938 „Mit brennender Sorge” (pl. „Z palącą troską”) potępił narodowy socjalizm panujący w Niemczech. Pisał: „Kto idąc za wierzeniami starogermańsko — przedchrześcijańskimi, na miejsce Boga osobowego stawia różne nieosobowe fatum, ten przeczy mądrości Bożej i Opatrzności […], kto wynosi ponad skalę wartości ziemskie: rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, […] i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje się im bałwochwalczo, ten […] daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze”. 19.03.1937 wydał „Divini Redemptoris” (pl. „Boski Odkupiciel”), w której poddał krytyce komunizm rosyjski, materializm dialektyczny i teorię walki klas. Pisał: „Komunizm pozbawia człowieka wolności, a więc duchowej podstawy wszelkich norm życiowych. Odbiera osobie ludzkiej całą jej godność i wszelkie moralne oparcie, z którego pomocą mogłaby się przeciwstawić naporowi ślepych namiętności […] To nowa ewangelia, którą bolszewicki i bezbożny komunizm głosi jako orędzie zbawienia i odkupienia ludzkości”… Pius XI domagał się poddania stanowionego prawa ludzkiego naturalnemu prawu Bożemu, zalecał wcielanie w życie ideału państwa i społeczeństwa chrześcijańskiego, i wzywał katolików do oporu. Dwa lata później narodowo socjalistyczne Niemcy i komunistyczna Rosja porozumiały się i wywołały II wojnę światową. (więcej na: pl.wikipedia.orgKliknij by spróbować wyświetlić stronę
[dostęp: 2023.05.28]
)

źródła

osobowe:
pl.wikipedia.orgKliknij by spróbować wyświetlić stronę
[dostęp: 2013.08.10]
, naszedrogi.com.uaKliknij by spróbować wyświetlić stronę
[dostęp: 2013.08.10]

bibliograficzne:, „Schematismus Universi Saecularis et Regularis Cleri Archi Diaeceseos Metropol. Leopol. Rit. Lat.”, Kuria Metropolitalna Lwowska, od 1860 do 1938,
pierwotnych (oryginalnych) zdjęć:
www.wikizero.comKliknij by spróbować wyświetlić stronę
[dostęp: 2022.05.02]

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORA

Jeśli na Pana/Pani urządzeniu działa klient programu pocztowego — taki jak Mozilla Thunderbird, Windows Mail czy Microsoft Outlook, opisanych m.in. WikipediiPatrz:
pl.wikipedia.org
 — proszę spróbować wybierając link poniżej:

LIST do KUSTOSZA/ADMINISTRATORAKliknij i spróbuj wywołać własnego klienta poczty E-majlową

Jeśli natomiast Pan/Pani nie posiada takowego klienta na swoim urządzeniu lub powyższy link nie jest aktywny proszę wysłać Emajl do Kustosza/Administratora za pomocą używanego przez Pana/Panią konta — w stosowanym programie do wysyłania korespondencji — na poniższy adres:

ADRES EMAJL

jako temat podając:

MARTYROLOGIUM: JOUGAN Władysław Alojzy

Powrót do przeglądania życiorysu:

kliknij by powrócić do życiorysuKliknij by powrócić do życiorysu