• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku

surname

ŻELEŹNIAK

forename(s)

Eugene (pl. Eugeniusz)

 • ŻELEŹNIAK Eugene - Commemorative plaque, Jesuits church, Cracow, Kopernika str., source: www.sowiniec.com.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOŻELEŹNIAK Eugene
  Commemorative plaque, Jesuits church, Cracow, Kopernika str.
  source: www.sowiniec.com.pl
  own collection
 • ŻELEŹNIAK Eugene - Commemorative plaque, Holy Ghost church, Nowy Sącz, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOŻELEŹNIAK Eugene
  Commemorative plaque, Holy Ghost church, Nowy Sącz
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection

function

laybrother

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

congregation

Society of Jesus (Jesuits - SI)more on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Lesser Poland Province SI (from 1926)
Polish Province SI (1918—26)

date and place
of death

03.03.1942

KL Dachau - MunichGermany (Bavaria) – Austria

alt. dates and places
of death

22.04.1942 (KL Dachau „death certificate” date)

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans on 10.11.1939 in Kraków, together with 24 Jesuits from Kraków Jesuits' College (with Fr Joseph Cyrek, Fr Casimir Dembowski, Fr Marian Morawski, Fr Stanislaus Podoleński, Bro John Zając, students Stanislaus Sewiłło and Bronislaus Wielgosz, among others), by the Germans.

Jailed in Montelupich prison in Kraków and next in Wiśnicz n. Kraków concentration camp.

Next on 20.06.1940 transported to KL Auschwitz concentration camp and from there on 12.12.1940 to KL Dachau concentration camp where perished.

Finally from there — totally exhausted — transported in a so‑called „invalid transport” towards TA Hartheim Euthanasia Center where was to be murdered in a gas chamber.

Did not reach the destination — prob. died during the first stage of the trip to TA Hartheim, on the way to Munich, and there dragged out of the truck and incinerated in city crematorium.

cause of death

extermination: gassing in a gas chamber

perpetrators

Germans

date and place
of birth

04.06.1900

Yekaterinoslavtoday: Dnipro, Dnipro urban hrom., Dnipro rai., Dnipropetrovsk, Ukraine
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.27]

alt. dates and places
of birth

09.06.1905

religious vows

02.02.1933 (last)

positions held

friar {Krakówtoday: Kraków city pow., Lesser Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
, monastery, Society of Jesus SI (Jesuits)}, administrative employee (accountant) of „Prayer Apostolate Publishing House”

friar {Warsawtoday: Warsaw city pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.10.09]
, monastery, Society of Jesus SI (Jesuits)}, bursar office

from 1922

friar {Stara Wieśtoday: Brzozów gm., Brzozów pow., Subcarpathia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Assumption into Heaven of the Blessed Mary monastery, Society of Jesus SI (Jesuits)}

from 06.10.1922

friar {Jesuit Order}

comments

The urn containing the ashes of the victim — the body was prob. cremated at Germ. Ostfriedhof (Eng. Eastern cemetery) in Munich — is being kept in Am Perlacher Forst cemetery, at place known as Germ. Ehrenhain I (Eng. „Remembrance Grove nr 1”), in Munich (marked as urn no K3162)

others related
in death

CYREKClick to display biography Joseph, DEMBOWSKIClick to display biography Casimir Marian Anthony, MORAWSKIClick to display biography Marian Joseph Adalbert, PODOLEŃSKIClick to display biography Stanislaus Thaddeus, SEWIŁŁOClick to display biography Stanislaus, WIELGOSZClick to display biography Bronislaus, ZAJĄCClick to display biography John

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

TA Hartheim: In Germ. Tötungsanstalt TA Hartheim (Eng. Killing/Euthanasia Center), in Schloss Hartheim castle in Alkoven village in Upper Austria, belonging to KL Mauthausen–Gusen complex of concentration camps, as part of „Aktion T4”, the victims — underdeveloped mentally — were murdered by Germans in gas chambers. In 04.1941 Germans expanded the program to include prisoners held in concentration camps. Most if not all religious from KL Dachau were taken to Hartheim in so called „transports of invalids” (denoted as „Aktion 14 f 13”) — prisoners sick and according to German standards „unable to work” — from KL Dachau concentration camp (initially under the guise of a transfer to a „better” camp).
Note: The dates of death of victims murdered in Schloss Hartheim indicated in the „White Book” are the dates of deportations from the last concentration camp the victims where held in. The real dates of death are unknown — apart from c. 49 priests whose names were included in the „transports of invalids”, but who did arrive at TA Hartheim. Prob. perished on the day of transport, somewhere between KL Dachau and Munich, and their bodies were thrown out of the transport and cremated in Munich. The investigation conducted by Polish Institute of National Remembrance IPN concluded, that the other victims were murdered immediately upon arrival in Schloss Hartheim, bodies cremated and the ashes spread over local fields and into Danube river. In order to hide details of the genocided Germans falsified both dates of death (for instance those entered into KL Dachau concentration camp books, presented in „White Book” as alternative dates of death) and their causes. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]
)

Aktion T4: German euthanasia program, systematic murder of people mentally retarded, chronically, mentally and neurologically ill — „elimination of live not worth living” (Germ. „Vernichtung von lebensunwertem Leben”). In a peak, in 1940‑1, c. 70,000 people were murdered, including patients of psychiatric hospitals in German occupied Poland. From 04.1941 also mentally ill and „disabled” (i.e. unable to work) prisoners held in German concentration camps were included in the program — denoted then as „Aktion 14 f 13”. C. 20,000 inmates were then murdered, including Polish catholic priests held in KL Dachau concentration camp, who were murdered in Hartheim gas chambers. The other „regional extension” of Aktion T4 was „Aktion Brandt” program during which Germans murdered chronically ill patients in order to make space for wounded soldiers. It is estimated that at least 30,000 were murdered in this program. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.31]
)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 22208Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Auschwitz (prisoner no: 955Click to display biography): German KL Auschwitz concentration camp (Germ. Konzentrationslager) and death camp (Germ. Vernichtungslager) camp was set up by Germans around 27.01.1940 n. Oświęcim, on the German territory (initially in Germ. Provinz Schlesien — Silesia Province; and from 1941 Germ. Provinz Oberschlesien — Upper Silesia Province). Initially mainly Poles were interned. From 1942 it became the centre for holocaust of European Jews. Part of the KL Auschwitz concentration camps’ complex was death camp (Germ. Vernichtungslager) KL Auschwitz II Birkenau, located not far away from the main camp. There Germans murder possibly in excess of million people, mainly Jews, in gas chambers. Altogether In excess of 400 priests and religious went through the KL Auschwitz, approx. 40% of which were murdered (mainly Poles). (more on: www.meczennicy.pelplin.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.07.06]
)

Wiśnicz: Penal institution set up — by Joseph II, Austrian emperor, after 1st partition of Poland — in a former Discalded Carmelites’ convent in Nowy Wiśnicz n. Bochnia. During the II World War Germans initially used it as a concentration camp for Poles prior to opening up the KL Auschwitz concentration camp. Many Poles suspected by the Germans of collaboration with Polish Clandestine State, prior to being sent to concentration camps, especially KL Auschwitz, were held there. During the night of 26‑27.07.1944 resistance Home Army AK attacked the prison and freed 129 Polish „political” prisoners. (more on: pl.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2013.08.10]
)

Cracow (Montelupich): Cracow penal prison, during occupation run by the Germans — from 28.02.1941 by Germ. Geheime Staatspolizei (Eng. Secret State Police, known as Gestapo. In 1940‑4 Germans jailed there approx. 50,000 prisoners, mainly Poles and Jews. Some of them were transported to KL Auschwitz concentration camp, some were executed. After cease in war effort the prison was used by UB — a Polish unit of Russian NKVD — as a prison for Polish independence resistance fighters, some of which were subsequently sent to prisons and slave labour camps in Russia. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.31]
)

Sonderaktion Krakau: German operation against Cracow intelligentsia, part of a broader „Intelligenzaktion” against Polish intelligentsia, carried out in 1939‑40. On 06.11.1939 Germans arrested 183/4 Cracow professors from prestigiuous universities, mainly Jagiellonian University. They were jailed in Montelupich prison in Cracow prior to being sent to KL Sachsenhausen concentration camp. 4 days later on 10.11.1939 Germans arrested 25 Jesuits from Cracow College. They were also jailed in Montelupich prison and then transported to German concentration camps where 7 of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.03.01]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
college.holycross.eduClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.02.15]
, archive.todayClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, stevemorse.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, arolsen-archives.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]

bibliograhical:, „Jesuits on Polish and Lithuanian territory knowledge encyclopedia, 1564‑1995”, Fr Louis Grzebień SI (editor), WAM Printing House, Cracow 1996, „A martyrology of Polish clergy under German occupation, 1939‑45”, Fr Szołdrski Vladislaus CSSR, Rome 1965, „Urns kept at the Am Perlacher Forst cemetery — analysis”, Mr Gregory Wróbel, curator of the Museum of Independence Traditions in Łódź, private correspondence, 25.05.2020,
original images:
www.sowiniec.com.plClick to attempt to display webpage
[access: 2016.03.14]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.05.09]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: ŻELEŹNIAK Eugene

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography