• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • ZAJĄC John, source: www.meczennicy.pelplin.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZAJĄC John
  source: www.meczennicy.pelplin.pl
  own collection

religious status

Servant of God

surname

ZAJĄC

forename(s)

John (pl. Jan)

 • ZAJĄC John - Commemorative plaque, Jesuits church, Cracow, Kopernika str., source: www.sowiniec.com.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZAJĄC John
  Commemorative plaque, Jesuits church, Cracow, Kopernika str.
  source: www.sowiniec.com.pl
  own collection
 • ZAJĄC John - Commemorative plaque, Finucaine Center, Rockhurst Jesuit University, Kansas City, source: college.holycross.edu, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZAJĄC John
  Commemorative plaque, Finucaine Center, Rockhurst Jesuit University, Kansas City
  source: college.holycross.edu
  own collection
 • ZAJĄC John - Commemorative plaque, Holy Ghost church, Nowy Sącz, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZAJĄC John
  Commemorative plaque, Holy Ghost church, Nowy Sącz
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection

function

laybrother

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

congregation

Society of Jesus (Jesuits - SI)more on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Lesser Poland Province SI (from 1926)

date and place
of death

12.02.1945

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the World War II arrested on 10.11.1939 in Kraków, together with 24 Jesuits from Kraków Jesuits' College (with Fr Joseph Cyrek, Fr Casimir Dembowski, Fr Marian Morawski, Fr Stanislaus Podoleński, Bro Eugene Żeleźniak, students Stanislaus Sewiłło and Bronislaus Wielgosz, among others), by the Germans.

Jailed in Montelupich prison in Kraków and next on 03.02.1940 in Wiśnicz n. Kraków concentration camp.

Next on 20.06.1940 transported to KL Auschwitz concentration camp and from there on 12.12.1940 to KL Dachau concentration camp where perished during typhoid epidemic.

cause of death

extermination: exhaustion, starvation, disease

perpetrators

Germans

date and place
of birth

11.12.1911

Gaćtoday: Gać gm., Przeworsk pow., Subcarpathia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

positions held

till 1939

friar {Krakówtoday: Kraków city pow., Lesser Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
, monastery by the Holiest Heart of Jesus church, Society of Jesus SI (Jesuits)}, bookbinder in „Apostleship of Prayer Publishing House”

26.05.1930

accession {Stara Wieśtoday: Brzozów gm., Brzozów pow., Subcarpathia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Assumption into Heaven of the Blessed Mary monastery, Society of Jesus SI (Jesuits)}

others related
in death

CYREKClick to display biography Joseph, DEMBOWSKIClick to display biography Casimir Marian Anthony, MORAWSKIClick to display biography Marian Joseph Adalbert, PODOLEŃSKIClick to display biography Stanislaus Thaddeus, SEWIŁŁOClick to display biography Stanislaus, WIELGOSZClick to display biography Bronislaus, ŻELEŹNIAKClick to display biography Eugene

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 22204Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Auschwitz (prisoner no: 1060Click to display biography): German KL Auschwitz concentration camp (Germ. Konzentrationslager) and death camp (Germ. Vernichtungslager) camp was set up by Germans around 27.01.1940 n. Oświęcim, on the German territory (initially in Germ. Provinz Schlesien — Silesia Province; and from 1941 Germ. Provinz Oberschlesien — Upper Silesia Province). Initially mainly Poles were interned. From 1942 it became the centre for holocaust of European Jews. Part of the KL Auschwitz concentration camps’ complex was death camp (Germ. Vernichtungslager) KL Auschwitz II Birkenau, located not far away from the main camp. There Germans murder possibly in excess of million people, mainly Jews, in gas chambers. Altogether In excess of 400 priests and religious went through the KL Auschwitz, approx. 40% of which were murdered (mainly Poles). (more on: www.meczennicy.pelplin.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.07.06]
)

Wiśnicz: Penal institution set up — by Joseph II, Austrian emperor, after 1st partition of Poland — in a former Discalded Carmelites’ convent in Nowy Wiśnicz n. Bochnia. During the II World War Germans initially used it as a concentration camp for Poles prior to opening up the KL Auschwitz concentration camp. Many Poles suspected by the Germans of collaboration with Polish Clandestine State, prior to being sent to concentration camps, especially KL Auschwitz, were held there. During the night of 26‑27.07.1944 resistance Home Army AK attacked the prison and freed 129 Polish „political” prisoners. (more on: pl.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2013.08.10]
)

Cracow (Montelupich): Cracow penal prison, during occupation run by the Germans — from 28.02.1941 by Germ. Geheime Staatspolizei (Eng. Secret State Police, known as Gestapo. In 1940‑4 Germans jailed there approx. 50,000 prisoners, mainly Poles and Jews. Some of them were transported to KL Auschwitz concentration camp, some were executed. After cease in war effort the prison was used by UB — a Polish unit of Russian NKVD — as a prison for Polish independence resistance fighters, some of which were subsequently sent to prisons and slave labour camps in Russia. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.31]
)

Sonderaktion Krakau: German operation against Cracow intelligentsia, part of a broader „Intelligenzaktion” against Polish intelligentsia, carried out in 1939‑40. On 06.11.1939 Germans arrested 183/4 Cracow professors from prestigiuous universities, mainly Jagiellonian University. They were jailed in Montelupich prison in Cracow prior to being sent to KL Sachsenhausen concentration camp. 4 days later on 10.11.1939 Germans arrested 25 Jesuits from Cracow College. They were also jailed in Montelupich prison and then transported to German concentration camps where 7 of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.03.01]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

General Governorate: A separate administrative territorial region set up by the Germans in 1939 after defeat of Poland, which included German‑occupied part of Polish territory that was not directly incorporate into German state. Created as the result of the Molotov–Ribbentrop Pact, in a political sense, was to recreate the German idea of 1915 (after the defeat of the Russians in the Battle of Gorlice in 05.1915 during World War I) of establishing a Polish enclave within Germany (also called the General Governorate at that time). It was run by the Germans till 1945 and final Russian offensive, and was a part of so–called Big Germany — Grossdeutschland. Till 31.07.1940 formally known as Germ. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (Eng. General Governorate for occupied Polish territories) — later as simply niem. Generalgouvernement (Eng. General Governorate). From 07.1941 expanded to include district Galicia. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
www.jezuici.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.02.15]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, archive.todayClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, www.meczennicy.pelplin.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.10.05]

bibliograhical:, „Jesuits on Polish and Lithuanian territory knowledge encyclopedia, 1564‑1995”, Fr Louis Grzebień SI (editor), WAM Printing House, Cracow 1996, „A martyrology of Polish clergy under German occupation, 1939‑45”, Fr Szołdrski Vladislaus CSSR, Rome 1965,
original images:
www.meczennicy.pelplin.plClick to attempt to display webpage
[access: 2015.03.01]
, www.sowiniec.com.plClick to attempt to display webpage
[access: 2016.03.14]
, college.holycross.eduClick to attempt to display webpage
[access: 2013.05.19]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.05.09]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: ZAJĄC John

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography