• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • ZIELONKA Steven, source: info.wiara.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  source: info.wiara.pl
  own collection
 • ZIELONKA Steven, source: commons.wikimedia.org, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  source: commons.wikimedia.org
  own collection
 • ZIELONKA Steven; source: Fr Nicholas Marian Grzybowski, „M Płock diocese clergy martyrology during II World War 1939—1945”, Włocławek-Płock 2002, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  source: Fr Nicholas Marian Grzybowski, „M Płock diocese clergy martyrology during II World War 1939—1945”, Włocławek-Płock 2002
  own collection

surname

ZIELONKA

forename(s)

Steven (pl. Stefan)

 • ZIELONKA Steven - Commemorative plaque, cathedral basilica, Płock, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  Commemorative plaque, cathedral basilica, Płock
  source: own collection
 • ZIELONKA Steven - Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw
  source: own collection
 • ZIELONKA Steven - Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOZIELONKA Steven
  Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw
  source: own collection

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Płock diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2013.05.19]

Military Ordinariate of Polandmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.12.20]

academic distinctions

Theology MA

date and place
of death

15.02.1945

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

alt. dates and places
of death

14.02.1945, 16.02.1945

details of death

From 01.01.1939 chaplain of the Polish Army reserve.

In 08.1939 mobilised into 13th Infantry Regiment of the 8th Infantry Division within „Modlin” Army Group.

After German invasion of Poland on 01.09.1939 (Russians invaded Poland 17 days later) and start of the World War II, took part with his unit in battle of Mława and in defence of besieged Modlin fortress (Modlin capitulated on 29.09.1939).

After capitulation POW in Działdowo camp.

In 10.1939 released.

Arrested again on 06.04.1940 in Pułtusk.

Jailed in Płock prison and next from 12.04.1940 in KL Soldau concentration camp.

Finally on 19.04.1940 transported to KL Dachau concentration camp where perished ministering to the sick during typhoid epidemic — together with him c. 32 other Polish priests volunteered, among them Fr Stephen Vincent Frelichowski who was the inspiration behind this ministry, Fr Paul Januszewski, Fr Sigismund Mikołajewski, Fr George Stanislaus Musiał, Fr Joseph Zapłata and at least one German priest, Fr Richard Henkes.

cause of death

extermination: exhaustion, starvation, typhus

perpetrators

Germans

date and place
of birth

19.09.1908

Płocktoday: Płock city pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

alt. dates and places
of birth

19.08.1909

presbyter (holy orders)
ordination

19.06.1932 (Płock cathedralmore on
pl.wikipedia.org
[access: 2014.11.14]
)

positions held

1932 – 1940

vicar {parish: Pułtusktoday: Pułtusk gm., Pułtusk pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Matthew the Apostle and the Evangelist; church: Annunciation and Visitation of the Blessed Virgin Mary; dean.: Pułtusktoday: Pułtusk gm., Pułtusk pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}, also: prefect of elementary schools

student {Warsawtoday: Warsaw city pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.10.09]
, theology, [University of Warsaw /from 1945/, University — clandestine, underground /1939‑45/, Joseph Piłsudski University /1935‑39/, University of Warsaw /1915‑35/, Imperial University of Warsaw /1870–1915/]}

student {Lvivtoday: Lviv urban hrom., Lviv rai., Lviv, Ukraine
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.16]
, theology, John Casimir University — clandestine, underground /1941‑1944/, Ivan Franko University /1940‑1941/, John Casimir University /1919‑1939/, Franciscan University /1817‑1918/}

1926 – 1932

student {Płocktoday: Płock city pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, philosophy and theology, Theological Seminary}

others related
in death

FRELICHOWSKIClick to display biography Steven Vincent, HENKESClick to display biography Richard, JANUSZEWSKIClick to display biography Paul (Fr Hillary), MIKOŁAJEWSKIClick to display biography Sigismund, MUSIAŁClick to display biography George Stanislaus, ZAPŁATAClick to display biography Joseph (Bro. Dominic)

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 4800Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Soldau: KL Soldau concentration camp (in modern Działdowo city) — since the pre–war Polish Działdowo county was incorporated into Germ. Regierungsbezirk Allenstein (Eng. Olsztyn regency) the camp was located in occupied territories where general German law was in force, i.e. in Germany proper — was founded in 09.1939, when in former barracks of 32nd Infantry Regiment of Polish Army Germans set up a temporary camp for POW captured during September 1939 campaign. In autumn 1939 was also used as police jail. In 1939‑40 changed into niem. „ Durchgangslager für polnische Zivilgefangene” (Eng. Transit Camp for Polish Civilians), prior to transport to other concentration camps. In reality it was used then as a place of extermination of Polish intelligentsia within Germ. Intelligenzaktion genocidal program and extermination of sick and disabled within Aktion T4 program. Next in 05.1940 the camp was changed again into niem. Arbeitserziehungslager (Eng. Work Education Camp), and finally into penal comp for criminal and political prisoners, most of whom were sentenced to death. In 1939‑41 Germans imprisoned, maltreated and tortured in KL Soldau hundreds of Polish priests and religious. Approx. 80 priests, religious and nuns perished. They were murdered in the camp itself, by a shot into a head, or in places of mass executions in nearby forests — Białuty forest, Malinowo forets, Komorniki. Dates and precise locations of these murders remain unknown. Altogether in KL Soldau approx. 15,000 prisoners were murdered, including thousands victims — patients of psychiatric institutions (within Aktion T4 plan). (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2018.09.02]
)

Płock: In its present location, the prison in Płock was built in 1803 by the Prussians (after the Third Partition of Poland, Płock was initially part of the Prussia). From 1815, it functioned as a Russian prison (among others, the November insurgents were detained there). During World War II, during the German occupation — Płock found itself in the so‑called Germ. Regierungsbezirk Zichenau (Eng. Ciechanów regency), part of the Germ. Provinz Ostpreußen (Eng. East Prussia province) — it was managed by the Germans. The jail ran by the German political police Gestapo was located in a different place — initially in the basement of the present town hall in Płock. From 1941 it was transferred — as an investigative prison — to a building at 1st of May Str., built in 1905. Many of the Polish prisoners were next transported to German concentration camps, mainly KL Soldau, where they perished. After the German defeat, this building was taken over by the Russians, and then by the Polish Commie–Nazis in the service of the Russian KGB, and treacherous murders of former soldiers of the Polish Clandestine State were prob. carried out there. In 1991, the main prison was visited by Pope St John Paul II, who said to the inmates: „You are condemned, but not doomed”.

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
mazowsze.hist.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, mazowsze.hist.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.01.13]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, tc.ciechanow.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]

bibliograhical:, „Płock diocese clergy martyrology during II World War 1939‑1945”, Fr Nicholas Marian Grzybowski, Włocławek–Płock 2002, „Martyrology of the Polish Roman Catholic clergy under nazi occupation in 1939‑1945”, Victor Jacewicz, John Woś, vol. I‑V, Warsaw Theological Academy, 1977‑1981,
original images:
info.wiara.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.18]
, commons.wikimedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.18]
, www.katedrapolowa.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.01.16]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: ZIELONKA Steven

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography