• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • HAUSER Steven, source: panaszonik.blogspot.com, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOHAUSER Steven
  source: panaszonik.blogspot.com
  own collection

surname

HAUSER

surname
versions/aliases

HAUZER

forename(s)

Steven (pl. Stefan)

 • HAUSER Steven - Cenotaph, cemetery, Wrzeszczewice, source: panaszonik.blogspot.com, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOHAUSER Steven
  Cenotaph, cemetery, Wrzeszczewice
  source: panaszonik.blogspot.com
  own collection
 • HAUSER Steven - Commemorative plaque, St Stanislaus Kostka cathedral, Łódź, source: www.katedra.lodz.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOHAUSER Steven
  Commemorative plaque, St Stanislaus Kostka cathedral, Łódź
  source: www.katedra.lodz.pl
  own collection

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Łódź diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2013.05.19]

date and place
of death

18.05.1942

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans on 06.10.1941 and interned in Konstantynów transit camp.

From there on 30.10.1941 transported to KL Dachau concentration camp where perished.

cause of death

extermination: exhaustion and starvation

perpetrators

Germans

date and place
of birth

20.08.1901

Błota Kruplińskietoday: colony in Zamoście–Kolonia village, Strzelce Wielkie gm., Pajęczno pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

alt. dates and places
of birth

Janówtoday: Nowa Brzeźnica gm., Pajęczno pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

presbyter (holy orders)
ordination

13.11.1927 (Łódźtoday: Łódź city pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
)

positions held

1938 – 1941

parish priest {parish: Wrzeszczewicetoday: Łask gm., Łask pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Anne; dean.: Łasktoday: Łask gm., Łask pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.01]
}

1931 – 1938

vicar {parish: Łódźtoday: Łódź city pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
, Our Lady the Victorious Queen of Poland; dean.: Łódźtoday: Łódź city pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
}, also: prefect of primary schools, evening municipal supplementary and vocational schools, Romana Konopczyńska–Sobolewska private gymnasium of Humanities, Wanda Dyamentowska Private gymnasium of Humanities

1928 – 1931

vicar {parish: Pabianicetoday: Pabianice urban gm., Pabianice pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Matthew the Apostle and Evangelist and St Lawrence the Martyr; dean.: Łasktoday: Łask gm., Łask pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.01]
}

till 1927

student {Łódźtoday: Łódź city pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
, philosophy and theology, Theological Seminary}

comments

The urn containing the ashes of the victim — the body was prob. cremated at Germ. Ostfriedhof (Eng. Eastern cemetery) in Munich — is being kept in Am Perlacher Forst cemetery, at place known as Germ. Ehrenhain I (Eng. „Remembrance Grove nr 1”), in Munich (marked as urn no K3529)

others related
in death

BARTKIEWICZClick to display biography Bronislaus, BĘDKOWSKIClick to display biography Casimir, BIERNACKIClick to display biography Felix, BRZEZIŃSKIClick to display biography Romualdo, CHMIELIŃSKIClick to display biography John, CHOJNACKIClick to display biography Vladislav, CHOMICZEWSKIClick to display biography Stanislaus, CIESIELSKIClick to display biography Vladislav Anthony, CZERWIŃSKIClick to display biography Vincent, DOMAGAŁAClick to display biography Vladislav, DROZDALSKIClick to display biography John, DZIUDAClick to display biography Joseph, FIJAŁKOWSKIClick to display biography John, GAJEWICZClick to display biography Sigismund, GIERCZAKClick to display biography John, GOSTKOWSKIClick to display biography Steven, GRĘDAClick to display biography Mieczyslav, GRZELAKClick to display biography Vladislav, GUZOWSKIClick to display biography Vladislav, JABŁOŃSKIClick to display biography Vincent, JAWORSKIClick to display biography Marian, JĘDRZEJCZAKClick to display biography Cornelius, KACZYŃSKIClick to display biography Dominic, KASPROWICZClick to display biography John, KASZYCAClick to display biography Leo Constantine, KNAPSKIClick to display biography Sigismund, KOCHANIAKClick to display biography Francis, KONECKIClick to display biography Roman, KOZANECKIClick to display biography Edmund Eugene, KRUPCZYŃSKIClick to display biography John Alexander, KUBIŚClick to display biography Adalbert, LASKOWSKIClick to display biography Louis, LEWANDOWICZClick to display biography Mieczyslav, LISClick to display biography Thomas, MACHNIKOWSKIClick to display biography Anthony, MACKIEWICZClick to display biography John, MIKOŁAJEWSKIClick to display biography Sigismund, NOWICKIClick to display biography Casimir, PALINCEUSZClick to display biography Joseph, PATRYCYClick to display biography Ceslaus Alexander, PAWŁOWSKIClick to display biography Ignatius, PEŁCZYŃSKIClick to display biography Joseph, PERZYNAClick to display biography Michael, PYSZYŃSKIClick to display biography Hippolytus, RABIŃSKIClick to display biography Stanislaus, RYCHTERClick to display biography Leo Thaddeus, SIERADZKIClick to display biography Matthew, SIKORSKIClick to display biography Vaclav Steven, SKOCZYLASClick to display biography Casimir, SKOWROŃSKIClick to display biography Steven, STAŃCZAKClick to display biography Ceslaus, SZYMAŃSKIClick to display biography Casimir, ŚWIDEREKClick to display biography Vladislav, ŚWITAJSKIClick to display biography John Bronislaus, WILKClick to display biography Stanislaus, WRONOWSKIClick to display biography Sigismund, ZYSKClick to display biography Francis, ŻWIREKClick to display biography Vladislav

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 28493Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

DL Konstantinow: German Germ. Durchgangslager (Eng. Transit camp), resettlement concentration camp established on 05.01.1940 in Konstantynów Łódzki (c. 10 km west of the center of Łódź), and operational till 16.08.1943. Polish prisoners from Greater Poland (Wielkopolska), Pomerania and central Poland were held there. Approx. 42,000 were interned, thousands of them perished out of which approx. 700 were identified. In 10.1941‑12.1941 approx. 450 Polish priests and religious from Częstochowa, Łódź and Włocławek dioceses and Poznań archdiocese were imprisoned there prior to transport to KL Dachau concentration camp. (more on: ipn.gov.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
)

06.10.1941 arrests (Warthegau): On 13.09.1941 Gaulaiter of German province Germ. Warthegau i.e. Germ. Reichsgau Wartheland, in German–occupied Greater Poland (where German standard law was in force), Artur Greiser, implementing „Ohne Gott, ohne Religion, ohne Priesters und Sakramenten” — „without God, without religion, without priest and sacrament” — policy issued a decree formally dissolving Catholic Church and forming in its place a Roman Catholic German National Church in Germ. Warthegau, an organization subject to a German private law. The ordinance was issued backdated to 01.09.1939, i.e. the date of the German invasion of Poland, which sanctioned the later robbery of the property of the Catholic Church acting for the benefit of the Polish population by the Germans. All the contacts with Vatican were forbidden. All the religion congregations were also dissolved. On 06‑07.10.1941 mass arrests of Polish Catholic priests took place. All were herded into Konstantynów or Ląd on Warta river transit camps or KL Posen concentration camp (in this case, the detainees were first registered, photographed and examined in the infamous Poznań headquarters of the German political police, the Gestapo, in the former Soldier's House). On 30.10.1941 most of them were transported to KL Dachau concentration camp.

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
www.tgcp.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, dziwoszbogdan.republika.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, arolsen-archives.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.10.13]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]

bibliograhical:, „Urns kept at the Am Perlacher Forst cemetery — analysis”, Mr Gregory Wróbel, curator of the Museum of Independence Traditions in Łódź, private correspondence, 25.05.2020,
original images:
panaszonik.blogspot.comClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]
, panaszonik.blogspot.comClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]
, www.katedra.lodz.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.01.06]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: HAUSER Steven

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography