• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku
 • GÓREK Francis, source: www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOGÓREK Francis
  source: www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.pl
  own collection

surname

GÓREK

forename(s)

Francis (pl. Franciszek)

 • GÓREK Francis - Commemorative plaque, Christ the King cathedral, Katowice, source: www.miejscapamiecinarodowej.pl, own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOGÓREK Francis
  Commemorative plaque, Christ the King cathedral, Katowice
  source: www.miejscapamiecinarodowej.pl
  own collection

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Katowice diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2013.05.19]

Wrocław diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2013.05.19]

date and place
of death

18.07.1942

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

During preparations to plebiscite that was to decide the fate of Upper Silesia and Opole region after World War I supported Polish claims.

After the plebiscite on 20.03.1921 there was a 3rd Polish Silesian Uprising.

On 07.05.1921 his Rozbark parish was captured by Polish insurgents and held under their control till the armistice on 05.07.1921 that ended the uprising.

Later however the parish was given to Germany. Moved then to Poland, to Bujaków parish.

After German invasion of Poland on 01.09.1939 (Russians invaded Poland 17 day later) and start of the World War II arrested by the Germans for the first time on 03.09.1939.

Jailed with a group of parishioners in Nieborowice.

Released.

Arrested again on 16/17.10.1939 in Niedobczyce but released.

Finally arrested for the third time on 20.01.1942.

Jailed in Rybnik prison and from there on 17.04.1942 transported to KL Dachau concentration camp where perished.

cause of death

extermination: exhaustion and starvation

perpetrators

Germans

date and place
of birth

03.04.1882

Rostkowicetoday: Biała gm., Prudnik pow., Opole voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.28]

presbyter (holy orders)
ordination

22.06.1907 (Wrocławtoday: Wrocław city pow., Lower Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.04.02]
)

positions held

till 1942

parish priest {parish: Bujakówtoday: part of city of Mikołów, Mikołów urban gm., Mikołów pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.10.13]
, St Nicholas the Bishop and Confessor; dean.: Dębieńskotoday: district of Czerwionka–Leszczyny, Czerwionka–Leszczyny gm., Rybnik pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.27]
}

till c. 1942

pro–synodal judge {Katowicetoday: Katowice city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.08.12]
, Bishop's Diocesan Court; dioc.: Katowice}

1933 – 1934

administrator {parish: Ornontowicetoday: Ornontowice gm., Mikołów pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.05.23]
, St Michael the Archangel; dean.: Dębieńskotoday: district of Czerwionka–Leszczyny, Czerwionka–Leszczyny gm., Rybnik pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.27]
}, acting („ad interim”)

from 1922

administrator {parish: Bujakówtoday: part of city of Mikołów, Mikołów urban gm., Mikołów pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.10.13]
, St Nicholas the Bishop and Confessor; dean.: Dębieńskotoday: district of Czerwionka–Leszczyny, Czerwionka–Leszczyny gm., Rybnik pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.27]
}

1913 – 1922

vicar {parish: Rozbarktoday: district of Bytom, Bytom city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.04.02]
, St Jack the Confessor; dean.: Bytomtoday: Bytom city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.04.02]
}

1911 – 1913

vicar {parish: Dąbtoday: district of Katowice, Katowice city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St John and St Paul the Martyrs; dean.: Mysłowicetoday: Mysłowice city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.04.02]
}

1910 – 1911

vicar {parish: Orzegówtoday: district of Ruda Śląska, Ruda Śląska city pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.08.12]
, St Michael the Archangel}

1909 – 1910

vicar {parish: Rozmierkatoday: Strzelce Opolskie gm., Strzelce Opolskie pow., Opole voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.08.05]
, Sacred Heart of Jesus}

1907 – 1909

vicar {parish: Dąbrowatoday: Dąbrowa gm., Opole pow., Opole voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2010.08.11]
, St Lawrence; dean.: Niemodlintoday: Niemodlin gm., Opole pow., Opole voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2010.08.11]
}

1907

vicar {parish: Gostomiatoday: Biała gm., Prudnik pow., Opole voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.28]
, Guardian Angels}

till 1907

student {Wrocławtoday: Wrocław city pow., Lower Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.04.02]
, philosophy and theology, Department of Theology, University of Wrocław (since 1945), Royal University — Breslau Academy (1816‑1911), Frederic Wilhelm University of Silesia (1911–1945)}

others related
in death

HAROŃSKIClick to display biography Leo, ROBOTAClick to display biography Vladislav

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 29746Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

Rybnik: Detention centre run by Germans.

Nieborowice: In 1939 Germans set up in Nieborowice transit camp for Polish soldiers, activists and former Silesian Uprising participants, recorded on their proscription lists. 2,000 of them died there of subsequently during II World War — some murdered in the camp itself, for instance c. 18 Poles during so‑called „bloody night” of 05‑06.09.1939. (more on: pppilchowice.pilchowice.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.08.17]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

Silesian Uprisings: Three armed interventions of the Polish population against Germany in 1919‑21 aiming at incorporation of Upper Silesia and Opole region into Poland, after the revival of the Polish state in 1918. Took place in the context of a plebiscite ordered on the basis of the international treaty of Versailles of 28.06.1919, ending the First World War, that was to decide national fate of the disputed lands. The 1st Uprising took place on 16‑24.08.1919 and broke out spontaneously in response to German terror and repression against the Polish population. Covered mainly Pszczyna and Rybnik counties and part of the main Upper Silesia industrial district. Suppressed by the Germans. 2nd Uprising took place on 19‑25.08.1920 in response to numerous acts of terror of the German side. Covered the entire area of the Upper Silesia industrial district and part of the Rybnik county. As a result Poles obtained better conditions for the campaign prior the plebiscite. The poll was conducted on 20.03.1921. The majority of the population — 59.6% — were in favor of Germany, but the results were influenced by the admission of voting from former inhabitants of Upper Silesia living outside Silesia. As a result the 3rd Uprising broke out, the largest such uprising of the Silesian in the 20th century. It lasted from 02.05.1921 to 05.07.1921. Spread over almost the entire area of Upper Silesia. Two large battles took place in the area of St. Anna Mountain and near Olza. As a result on 12.10.1921 the international plebiscite commission decided on a more favorable for Poland division of Upper Silesia. The territory granted to Poland was enlarged to about ⅓ of the disputed territory. Poland accounted for 50% of metallurgy and 76% of coal mines. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2020.05.25]
)

sources

personal:
silesia.edu.plClick to attempt to display webpage
[access: 2019.10.13]
, pl.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.04.23]
, www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]

bibliograhical:, „Opole Silesia clergy's martyrology during II World War”, Fr Andrew Hanich, Opole 2009,
original images:
www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
, www.miejscapamiecinarodowej.plClick to attempt to display webpage
[access: 2014.01.06]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: GÓREK Francis

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography