• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku

surname

DRELOWIEC

forename(s)

Francis (pl. Franciszek)

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Siedlce diocesemore on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.06]

Polish Catholic Mission in France

date and place
of death

04.05.1942

TA HartheimSchloss Hartheim „euthanasia” center
today: Alkoven, Eferding dist., Salzburg state, Austria

more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.07.18]

alt. dates and places
of death

18.07.1942 (KL Dachau „death certificate” date)

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans on 25.03.1940, during action AB — physical extermination of Polish intelligentsia and governing classes (he was engaged in Polish self‑help effort, preach patriotic homilies).

Jailed in Castle prison in Lublin.

On 06.04.1941 transported to KL Auschwitz concentration camp.

From there on 04.05.1941 brought to KL Dachau concentration camp and — totally exhausted — transported in a so‑called „invalid transport” to TA Hartheim Euthanasia Center where was murdered in a gas chamber.

cause of death

extermination: gassing in a gas chamber

perpetrators

Germans

date and place
of birth

07.11.1904

Misietoday: Międzyrzec Podlaski gm., Biała Podlaska pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

presbyter (holy orders)
ordination

1931

positions held

1938 – 1940

vicar {parish: Radzyń Podlaskitoday: Radzyń Podlaski gm., Radzyń Podlaski pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Holy Trinity; dean.: Radzyń Podlaskitoday: Radzyń Podlaski gm., Radzyń Podlaski pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}

till 1938

chaplain {Sallauminestoday: Pas–de–Calais dep., Hauts–de–France reg., France
more on
en.wikipedia.org
[access: 2023.03.16]
; northern France; Polish emigration}

from 1933

chaplain {La Ricamarietoday: Loire dep., Auvergne–Rhône–Alpes reg., France
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
; France; Polish emigration}

1932 – 1933

vicar {parish: Parysówtoday: Parysów gm., Garwolin pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.06.13]
, main parish Assumption of the Blessed Virgin Mary; dean.: Garwolintoday: Garwolin gm., Garwolin pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.09.29]
}

1931 – 1932

vicar {parish: Janów Podlaskitoday: Janów Podlaski gm., Biała Podlaska pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Holy Trinity; dean.: Janów Podlaskitoday: Janów Podlaski gm., Biała Podlaska pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}

1925 – 1931

student {Janów Podlaskitoday: Janów Podlaski gm., Biała Podlaska pow., Lublin voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, philosophy and theology, Theological Seminary}

others related
in death

BOGUCKIClick to display biography Francis, CELIŃSKIClick to display biography Vincent, JAWOROWSKIClick to display biography Vladislav, KALINOWSKIClick to display biography Leo, KAZIMIERCZAKClick to display biography John, KOZAKClick to display biography Steven, KRESAClick to display biography Anthony, MICHAŁOWSKIClick to display biography John, PABISIEWICZClick to display biography Constantine, PRUŚClick to display biography Alexander, SIDEWICZClick to display biography Simon

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

TA Hartheim: In Germ. Tötungsanstalt TA Hartheim (Eng. Killing/Euthanasia Center), in Schloss Hartheim castle in Alkoven village in Upper Austria, belonging to KL Mauthausen–Gusen complex of concentration camps, as part of „Aktion T4”, the victims — underdeveloped mentally — were murdered by Germans in gas chambers. In 04.1941 Germans expanded the program to include prisoners held in concentration camps. Most if not all religious from KL Dachau were taken to Hartheim in so called „transports of invalids” (denoted as „Aktion 14 f 13”) — prisoners sick and according to German standards „unable to work” — from KL Dachau concentration camp (initially under the guise of a transfer to a „better” camp).
Note: The dates of death of victims murdered in Schloss Hartheim indicated in the „White Book” are the dates of deportations from the last concentration camp the victims where held in. The real dates of death are unknown — apart from c. 49 priests whose names were included in the „transports of invalids”, but who did arrive at TA Hartheim. Prob. perished on the day of transport, somewhere between KL Dachau and Munich, and their bodies were thrown out of the transport and cremated in Munich. The investigation conducted by Polish Institute of National Remembrance IPN concluded, that the other victims were murdered immediately upon arrival in Schloss Hartheim, bodies cremated and the ashes spread over local fields and into Danube river. In order to hide details of the genocided Germans falsified both dates of death (for instance those entered into KL Dachau concentration camp books, presented in „White Book” as alternative dates of death) and their causes. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]
)

Aktion T4: German euthanasia program, systematic murder of people mentally retarded, chronically, mentally and neurologically ill — „elimination of live not worth living” (Germ. „Vernichtung von lebensunwertem Leben”). In a peak, in 1940‑1, c. 70,000 people were murdered, including patients of psychiatric hospitals in German occupied Poland. From 04.1941 also mentally ill and „disabled” (i.e. unable to work) prisoners held in German concentration camps were included in the program — denoted then as „Aktion 14 f 13”. C. 20,000 inmates were then murdered, including Polish catholic priests held in KL Dachau concentration camp, who were murdered in Hartheim gas chambers. The other „regional extension” of Aktion T4 was „Aktion Brandt” program during which Germans murdered chronically ill patients in order to make space for wounded soldiers. It is estimated that at least 30,000 were murdered in this program. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.31]
)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 25299Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Auschwitz (prisoner no: 14701Click to display biography): German KL Auschwitz concentration camp (Germ. Konzentrationslager) and death camp (Germ. Vernichtungslager) camp was set up by Germans around 27.01.1940 n. Oświęcim, on the German territory (initially in Germ. Provinz Schlesien — Silesia Province; and from 1941 Germ. Provinz Oberschlesien — Upper Silesia Province). Initially mainly Poles were interned. From 1942 it became the centre for holocaust of European Jews. Part of the KL Auschwitz concentration camps’ complex was death camp (Germ. Vernichtungslager) KL Auschwitz II Birkenau, located not far away from the main camp. There Germans murder possibly in excess of million people, mainly Jews, in gas chambers. Altogether In excess of 400 priests and religious went through the KL Auschwitz, approx. 40% of which were murdered (mainly Poles). (more on: www.meczennicy.pelplin.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.07.06]
)

Lublin (Castle): German penal and detention centre. Approx. 40,000 Poles were kept there prior to transport to German concentration camps. After German expulsion in 1944 Russian prison and next prison run by UB, Polish branch of Russian NKVD where thousands of members of clandestine resistance Home Army AK, part of Polish Clandestine State, and National Armed Forces NSZ where jailed, tortured and murdered (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Radzyń Podlaski: German penal institution and prison and a number of transit camps, in which Germans in 1939‑45 (especially in the initial period, during program „AB” aimed at extermination of Polish intelligentsia) held thousands of Poles. (more on: www.rasil.home.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.12.04]
)

Intelligenzaktion: (Eng. „Action Intelligentsia”) — extermination program of Polish elites, mainly intelligentsia, executed by the Germans right from the start of the occupation in 09.1939 till around 05.1940, mainly on the lands directly incorporated into Germany but also in the so‑called General Governorate where it was called AB‑aktion. During the first phase right after start of German occupation of Poland implemented as Germ. Unternehmen „Tannenberg” (Eng. „Tannenberg operation”) — plan based on proscription lists of Poles worked out by (Germ. Sonderfahndungsbuch Polen), regarded by Germans as specially dangerous to the German Reich. List contained names of c. 61,000 Poles. Altogether during this genocide Germans methodically murdered c. 50,000 teachers, priests, landowners, social and political activists and retired military. Further 50,000 were sent to concentration camps where most of them perished. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.04]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
pl.auschwitz.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, www.opoka.org.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, echokatolickie.plClick to attempt to display webpage
[access: 2015.05.09]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.11.23]
, arolsen-archives.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: DRELOWIEC Francis

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography