• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku

surname

ZMYSŁOWSKI

forename(s)

Vladislav (pl. Władysław)

function

religious cleric

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

congregation

Congregation of the Holy Family Missionaries (Missionaries of the Holy Family - MSF)more on
fr.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

MSF Polish Province

date and place
of death

11.06.1942

TA HartheimSchloss Hartheim „euthanasia” center
today: Alkoven, Eferding dist., Salzburg state, Austria

more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.07.18]

alt. dates and places
of death

20.07.1942 (KL Dachau „death certificate” date)

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, after seizure of all Congregation's houses by the Germans and dispersion of friars prob. returned home in Wieluń county.

There ministered in nearby parishes — Osjaków, Siemkowice — helping local priests.

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans by the Germans on 06.10.1941, together with Osjaków parish priest, Fr Emanuel Hadaś, and interned in Konstantynów transit camp.

From there on 30.10.1941 transported to KL Dachau concentration camp.

Finally totally exhausted taken in a so‑called „invalid transport” to TA Hartheim Euthanasia Center, where was murdered in a gas chamber.

cause of death

extermination: gassing in a gas chamber

perpetrators

Germans

date and place
of birth

30.06.1905

Wieruszówtoday: Wieruszów gm., Wieruszów pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.12.11]

alt. dates and places
of birth

30.06.1906

Karolinówtoday: część wsi Teklinów, Kruszyna gm., Częstochowa pow., Silesia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.08.05]

religious vows

15.08.1931 (temporary)

presbyter (holy orders)
ordination

19.04.1936 (Bąblintoday: Oborniki gm., Oborniki pow., Greater Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
)

positions held

1940 – 1941

priest {parish: Osjakówtoday: Osjaków gm., Wieluń pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.11.01]
, St Hedwig of Silesia; dean.: Wieluńtoday: Wieluń gm., Wieluń pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.07.18]
}

c. 1939 – 1941

priest {parish: Siemkowicetoday: Siemkowice gm., Pajęczno pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2020.12.11]
, St Martin, the Bishop and Confessor; dean.: Brzeźnicatoday: Nowa Brzeźnica, Nowa Brzeźnica gm., Pajęczno pow., Łódź voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}

till 1936

student {Bąblintoday: Oborniki gm., Oborniki pow., Greater Poland voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Theological Study (higher theological seminary), Congregation's house, Congregation of Missionaries of the Holy Family Fathers}

others related
in death

HADAŚClick to display biography Emanuel, POPŁAWSKIClick to display biography Michael, WĘGRZYNIAKClick to display biography Isidore, WILCZYŃSKIClick to display biography Vladislav, WIŚNIEWSKIClick to display biography Joseph, WITKOWSKIClick to display biography Gustave, WOJCIECHOWSKIClick to display biography Mieczyslav, WOLNIARSKIClick to display biography Joseph (Bro. Vincent), WOLNIEWICZClick to display biography Julian, WYSZYŃSKIClick to display biography Boleslaus, ZAGAŃCZYKClick to display biography Steven Vaclav, ZAŁUSKAClick to display biography Paul, ZAWADZKIClick to display biography Stanislaus, ZBYTNIEWSKIClick to display biography Vincent (Bro. Cyprian), ZGAGOWSKIClick to display biography Mieczyslav

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

TA Hartheim: In Germ. Tötungsanstalt TA Hartheim (Eng. Killing/Euthanasia Center), in Schloss Hartheim castle in Alkoven village in Upper Austria, belonging to KL Mauthausen–Gusen complex of concentration camps, as part of „Aktion T4”, the victims — underdeveloped mentally — were murdered by Germans in gas chambers. In 04.1941 Germans expanded the program to include prisoners held in concentration camps. Most if not all religious from KL Dachau were taken to Hartheim in so called „transports of invalids” (denoted as „Aktion 14 f 13”) — prisoners sick and according to German standards „unable to work” — from KL Dachau concentration camp (initially under the guise of a transfer to a „better” camp).
Note: The dates of death of victims murdered in Schloss Hartheim indicated in the „White Book” are the dates of deportations from the last concentration camp the victims where held in. The real dates of death are unknown — apart from c. 49 priests whose names were included in the „transports of invalids”, but who did arrive at TA Hartheim. Prob. perished on the day of transport, somewhere between KL Dachau and Munich, and their bodies were thrown out of the transport and cremated in Munich. The investigation conducted by Polish Institute of National Remembrance IPN concluded, that the other victims were murdered immediately upon arrival in Schloss Hartheim, bodies cremated and the ashes spread over local fields and into Danube river. In order to hide details of the genocided Germans falsified both dates of death (for instance those entered into KL Dachau concentration camp books, presented in „White Book” as alternative dates of death) and their causes. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]
)

Aktion T4: German euthanasia program, systematic murder of people mentally retarded, chronically, mentally and neurologically ill — „elimination of live not worth living” (Germ. „Vernichtung von lebensunwertem Leben”). In a peak, in 1940‑1, c. 70,000 people were murdered, including patients of psychiatric hospitals in German occupied Poland. From 04.1941 also mentally ill and „disabled” (i.e. unable to work) prisoners held in German concentration camps were included in the program — denoted then as „Aktion 14 f 13”. C. 20,000 inmates were then murdered, including Polish catholic priests held in KL Dachau concentration camp, who were murdered in Hartheim gas chambers. The other „regional extension” of Aktion T4 was „Aktion Brandt” program during which Germans murdered chronically ill patients in order to make space for wounded soldiers. It is estimated that at least 30,000 were murdered in this program. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2014.10.31]
)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 28336Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

DL Konstantinow: German Germ. Durchgangslager (Eng. Transit camp), resettlement concentration camp established on 05.01.1940 in Konstantynów Łódzki (c. 10 km west of the center of Łódź), and operational till 16.08.1943. Polish prisoners from Greater Poland (Wielkopolska), Pomerania and central Poland were held there. Approx. 42,000 were interned, thousands of them perished out of which approx. 700 were identified. In 10.1941‑12.1941 approx. 450 Polish priests and religious from Częstochowa, Łódź and Włocławek dioceses and Poznań archdiocese were imprisoned there prior to transport to KL Dachau concentration camp. (more on: ipn.gov.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]
)

06.10.1941 arrests (Warthegau): On 13.09.1941 Gaulaiter of German province Germ. Warthegau i.e. Germ. Reichsgau Wartheland, in German–occupied Greater Poland (where German standard law was in force), Artur Greiser, implementing „Ohne Gott, ohne Religion, ohne Priesters und Sakramenten” — „without God, without religion, without priest and sacrament” — policy issued a decree formally dissolving Catholic Church and forming in its place a Roman Catholic German National Church in Germ. Warthegau, an organization subject to a German private law. The ordinance was issued backdated to 01.09.1939, i.e. the date of the German invasion of Poland, which sanctioned the later robbery of the property of the Catholic Church acting for the benefit of the Polish population by the Germans. All the contacts with Vatican were forbidden. All the religion congregations were also dissolved. On 06‑07.10.1941 mass arrests of Polish Catholic priests took place. All were herded into Konstantynów or Ląd on Warta river transit camps or KL Posen concentration camp (in this case, the detainees were first registered, photographed and examined in the infamous Poznań headquarters of the German political police, the Gestapo, in the former Soldier's House). On 30.10.1941 most of them were transported to KL Dachau concentration camp.

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
www.msf.opoka.org.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, www.msf.opoka.org.plClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, www.ipgs.usClick to attempt to display webpage
[access: 2012.12.28]
, arolsen-archives.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2019.05.30]

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: ZMYSŁOWSKI Vladislav

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography