• OUR LADY of CZĘSTOCHOWA: st Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionOUR LADY of CZĘSTOCHOWA
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
link to OUR LADY of PERPETUAL HELP in SŁOMCZYN infoSITE LOGO

Roman Catholic
St Sigismund parish
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese, Poland

 • St SIGISMUND: St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
 • St SIGISMUND: XIX c., feretory, St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland; source: own collectionSt SIGISMUND
  XIX c., feretory
  St Sigismund parish church, Słomczyn, Poland
  source: own collection
LINK to Nu HTML Checker

full list:

displayClick to display full list

wyświetlKliknij by wyświetlić pełną listę po polsku


Martyrology of the clergy — Poland

XX century (1914 – 1989)

personal data

review in:

po polskuKliknij by wyświetlić to bio po polsku

link do KARTY OSOBOWEJ - POLSKA WERSJAKliknij by wyświetlić to bio po polsku

surname

MALINOWSKI

forename(s)

Francis (pl. Franciszek)

 • MALINOWSKI Francis - Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża-45, cathedral, Łomża, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMALINOWSKI Francis
  Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża-45, cathedral, Łomża
  source: own collection
 • MALINOWSKI Francis - Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMALINOWSKI Francis
  Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża
  source: own collection
 • MALINOWSKI Francis - Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża, source: own collection; CLICK TO ZOOM AND DISPLAY INFOMALINOWSKI Francis
  Commemorative plaque for priests and seminarians from Łomża diocese who perished in 1939-45, cathedral, Łomża
  source: own collection

function

diocesan priest

creed

Latin (Roman Catholic) Churchmore on
en.wikipedia.org
[access: 2014.09.21]

diocese / province

Łomża diocesemore on
www.kuria.lomza.pl
[access: 2012.11.23]

Sejny diocesemore on
www.catholic-hierarchy.org
[access: 2021.12.19]

date and place
of death

02.06.1942

KL Dachauconcentration camp
today: Dachau, Upper Bavaria reg., Bavaria state, Germany

more on
en.wikipedia.org
[access: 2016.05.30]

details of death

After German and Russian invasion of Poland in 09.1939 and start of the II World War, after start of German occupation, arrested by the Germans on 06/07.04.1940.

Jailed in Suwałki prison.

From there on 13.05.1940 transported to KL Soldau concentration camp (according to some sources KL Stutthof).

Next in 05‑07.1940 moved to KL Sachsenhausen concentration camp.

Finally transported on 14.12.1940 to KL Dachau concentration camp, where perished totally famished.

cause of death

extermination: exhaustion and starvation

perpetrators

Germans

date and place
of birth

02.07.1892

Giełczyntoday: Łomża gm., Łomża pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]

presbyter (holy orders)
ordination

30.12.1917 (Warsawtoday: Warsaw city pow., Masovia voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.10.09]
)

positions held

1922 – 1940

vicar {parish: Suwałkitoday: Suwałki city pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Alexander the Pope and Martyr; dean.: Suwałkitoday: Suwałki city pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
}, also: prefect of elementary schools

1920 – 1922

vicar {parish: Zambrówtoday: Zambrów urban gm., Zambrów pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Holy Trinity; dean.: Śniadowotoday: Śniadowo gm., Łomża pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.08.06]
}

1919 – 1920

vicar {parish: Wysokie Mazowieckietoday: Wysokie Mazowieckie urban gm., Wysokie Mazowieckie pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
, St John the Baptist; dean.: Wysokie Mazowieckietoday: Wysokie Mazowieckie urban gm., Wysokie Mazowieckie pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.06.07]
}

1919

vicar {parish: Puchałytoday: Łomża gm., Łomża pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, St Adalbert the Bishop and Martyr; dean.: Łomżatoday: Łomża city pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.28]
}

1918 – 1919

vicar {parish: Tykocintoday: Tykocin gm., Białystok pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Holy Trinity; dean.: Sokołytoday: Sokoły gm., Wysokie Mazowieckie pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.08.06]
}

1918

vicar {parish: Miastkowotoday: Miastkowo gm., Łomża pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2021.12.18]
, Blessed Virgin Mary of the Rosary; dean.: Łomżatoday: Łomża city pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.28]
}

till 1917

student {Sejnytoday: Sejny urban gm., Sejny pow., Podlaskie voiv., Poland
more on
en.wikipedia.org
[access: 2022.01.28]
, philosophy and theology, Theological Seminary}

comments

The urn containing the ashes of the victim — the body was prob. cremated at Germ. Ostfriedhof (Eng. Eastern cemetery) in Munich — is being kept in Am Perlacher Forst cemetery, at place known as Germ. Ehrenhain I (Eng. „Remembrance Grove nr 1”), in Munich (marked as urn no K3969)

others related
in death

CYBULSKIClick to display biography Stanislaus, KONSTANTYNOWICZClick to display biography Stanislaus Peter, MACIĄTEKClick to display biography Stanislaus Peter, MŁYNARCZYKClick to display biography Vladislav, NARUSZEWICZClick to display biography Ceslaus Leo, ŚLEDZIŃSKIClick to display biography Joseph, WIERZBOWSKIClick to display biography Stanislaus, WOŹNIAKClick to display biography Vladislav

murder sites
camp 
(+ prisoner no)

KL Dachau w niemieckiej Bawarii, założony w 1933, stał się głównym obozem koncentracyjnym dla księży katolickich w czasie II wojny światowej: 09.11.1940 Reichsführer-SS Heinrich Himmler, szef SS, Gestapo i niemieckiej policji, w wyniku interwencji Watykanu, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich duchownych przetrzymywanych w różnych obozach koncentracyjnych do obozu KL Dachau. Pierwsze większe transporty miały miejsce 08.12.1940. W KL Dachau Niemcy więzili ok. 3,000 kapłanów, w tym ok. 1,800 polskich. Kapłanów zmuszano do niewolniczej pracy na tzw. „Plantagach” – niem. „Die Plantage”, największym w Europie, zarządzanym przez ludobójcze SS ogrodzie ziołowym, składającym się z wielu szklarni, budynków laboratoryjnych i ziemi ornej, gdzie prowadzono eksperymenty z noymi lekami naturalnymi – przez wiele godzin, bez przerw, bez ochronnych ubrań, bez pożywienia. Pracowali przy budowach, m.in. krematorium. W barakach więziennych panował głód, szczególnie w latach 1941—2, zimą przejmujące zimno a latem nieznośny upał. Więźniowie zapadali na choroby, w szczególności gruźlicę. Na wielu przeprowadzano zbrodnicze „eksperymenty medyczne” – in 11.1942 ok. 20 kapłanów otrzymało zastrzyki z flegmony; od 07.1920 do 05.1944 ok. 120 poddanych zostało eksperymentom malarycznym. Ponad 750 polskich duchownych zostało przez Niemców zamordowanych, w tym wielu zagazowanych w ośrodku eutanacyjnym Scholoss Hartheim w Austrii. System obozów KL Dachau w szczytowym momencie miał ok. 100 podobozów niewolniczej pracy przymusowej – w południowych Niemczech i Austrii. Udokumentowanych zostało ok. 32,000 przypadków śmierci w obozie, tysiące zginęło bez śladu. W momencie oswobodzenia 29.04.1945 przez wojska USA ok. 10,000 na 30,000 więźniów było chorych… (prisoner no: 22735Click to display biography): KL Dachau in German Bavaria, set up in 1933, became the main concentration camp for Catholic priests and religious during II World War: On c. 09.11.1940, Reichsführer–SS Heinrich Himmler, head of the SS, Gestapo and German police, as a result of the Vatican's intervention, decided to transfer all clergymen detained in various concentration camps to KL Dachau camp. The first major transports took place on 08.12.1940. In KL Dachau Germans held approx. 3,000 priests, including 1,800 Poles. The priests were forced to slave labor in the Germ. „Die Plantage” — the largest herb garden in Europe, managed by the genocidal SS, consisting of many greenhouses, laboratory buildings and arable land, where experiments with new natural medicines were conducted — for many hours, without breaks, without protective clothing, no food. They slaved in construction, e.g. of camp's crematorium. In the barracks ruled hunger, freezing cold in the winter and suffocating heat during the summer. Prisoners suffered from bouts of illnesses, including tuberculosis. Many were victims of murderous „medical experiments” — in 11.1942 c. 20 were given phlegmon injections; in 07.1942 to 05.1944 c. 120 were used by for malaria experiments. More than 750 Polish clerics where murdered by the Germans, some brought to Schloss Hartheim euthanasia centre and murdered in gas chambers. At its peak KL Dachau concentration camps’ system had nearly 100 slave labour sub–camps located throughout southern Germany and Austria. There were c. 32,000 documented deaths at the camp, and thousands perished without a trace. C. 10,000 of the 30,000 inmates were found sick at the time of liberation, on 29.04.1945, by the USA troops… (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2016.05.30]
)

KL Sachsenhausen: In KL Sachsenhausen concentration camp, set up in the former Olympic village in 07.1936, hundreds of Polish priests were held in 1940, before being transported to KL Dachau. Some of them perished in KL Sachsenhausen. Murderous medical experiments on prisoners were carried out in the camp. In 1942‑4 c. 140 prisoners slaved at manufacturing false British pounds, passports, visas, stamps and other documents. Other prisoners also had to do slave work, for Heinkel aircraft manufacturer, AEG and Siemens among others. On average c. 50,000 prisoners were held at any time. Altogether more than 200,000 inmates were in jailed in KL Sachsenhausen and its branched, out of which tens of thousands perished. Prior to Russian arrival mass evacuation was ordered by the Germans and c. 80,000 prisoners were marched west in so‑called „death marches” to other camps, i.e. KL Mauthausen–Gusen and KL Bergen–Belsen. The camp got liberated on 22.04.1945. After end of armed hostilities Germans set up there secret camp for German prisoners and „suspicious” Russian soldiers. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2018.11.18]
)

KL Soldau: KL Soldau concentration camp (in modern Działdowo city) — since the pre–war Polish Działdowo county was incorporated into Germ. Regierungsbezirk Allenstein (Eng. Olsztyn regency) the camp was located in occupied territories where general German law was in force, i.e. in Germany proper — was founded in 09.1939, when in former barracks of 32nd Infantry Regiment of Polish Army Germans set up a temporary camp for POW captured during September 1939 campaign. In autumn 1939 was also used as police jail. In 1939‑40 changed into niem. „ Durchgangslager für polnische Zivilgefangene” (Eng. Transit Camp for Polish Civilians), prior to transport to other concentration camps. In reality it was used then as a place of extermination of Polish intelligentsia within Germ. Intelligenzaktion genocidal program and extermination of sick and disabled within Aktion T4 program. Next in 05.1940 the camp was changed again into niem. Arbeitserziehungslager (Eng. Work Education Camp), and finally into penal comp for criminal and political prisoners, most of whom were sentenced to death. In 1939‑41 Germans imprisoned, maltreated and tortured in KL Soldau hundreds of Polish priests and religious. Approx. 80 priests, religious and nuns perished. They were murdered in the camp itself, by a shot into a head, or in places of mass executions in nearby forests — Białuty forest, Malinowo forets, Komorniki. Dates and precise locations of these murders remain unknown. Altogether in KL Soldau approx. 15,000 prisoners were murdered, including thousands victims — patients of psychiatric institutions (within Aktion T4 plan). (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2018.09.02]
)

KL Stutthof: In KL Stutthof (then in Eastern Prussian belonging to Germany, today: Sztutowo village) concentration camp, that Germans started to build on 02.09.1939, a day after German invasion of Poland and start of the II World War, Germans held c. 100‑127 thousands prisoners from 28 countries, including 47 thousands women and children. C. 65,000 victims were murdered and exterminated. In the period of 25.01–27.04.1945 in the face of approaching Russian army Germans evacuated the camp. When on 09.05.1945 Russians soldiers entered the camp only 100 prisoners were still there. In an initial period (1939‑40) Polish Catholic priests from Pomerania were held captive there before being transported to KL Dachau concentration camp. Some of them were murdered in KL Stutthof or vicinity (for instance in Stegna forest). Also later some Catholic priests were held in KL Stutthof. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2013.07.06]
)

Suwałki: Prison and detention centre run by Germans. (more on: www.slady.ipn.gov.plClick to attempt to display webpage
[access: 2013.10.05]
)

04.1940 arrests (Gumbinnen region): In the first decade of 04.1940 Germans as part of Polish intelligentsia arrests program arrested dozens of Catholic priests from parishes of occupied Suwałki region, incorporated into Regierungsbezirk Gumbinnen, an occupied region belonging to German East Prussia province. All were held in Suwałki prison and next transported to KL Soldau concentration camp. Few perished in KL Soldau, more later on in other concentration camp, mainly in KL Dachau. (more on: rospuda.euClick to attempt to display webpage
[access: 2016.03.14]
)

Ribbentrop-Molotov: Genocidal Russian–German alliance pact between Russian leader Joseph Stalin and German leader Adolf Hitler signed on 23.08.1939 in Moscow by respective foreign ministers, Mr. Vyacheslav Molotov for Russia and Joachim von Ribbentrop for Germany. The pact sanctioned and was the direct cause of joint Russian and German invasion of Poland and the outbreak of the II World War in 09.1939. In a political sense, the pact was an attempt to restore the status quo ante before 1914, with one exception, namely the „commercial” exchange of the so–called „Kingdom of Poland”, which in 1914 was part of the Russian Empire, fore Eastern Galicia (today's western Ukraine), in 1914 belonging to the Austro–Hungarian Empire. Galicia, including Lviv, was to be taken over by the Russians, the „Kingdom of Poland” — under the name of the General Governorate — Germany. The resultant „war was one of the greatest calamities and dramas of humanity in history, for two atheistic and anti–Christian ideologies — national and international socialism — rejected God and His fifth Decalogue commandment: Thou shall not kill!” (Abp Stanislaus Gądecki, 01.09.2019). The decisions taken — backed up by the betrayal of the formal allies of Poland, France and Germany, which on 12.09.1939, at a joint conference in Abbeville, decided not to provide aid to attacked Poland and not to take military action against Germany (a clear breach of treaty obligations with Poland) — were on 28.09.1939 slightly altered and made more precise when a treaty on „German–Russian boundaries and friendship” was agreed by the same murderous signatories. One of its findings was establishment of spheres of influence in Central and Eastern Europe and in consequence IV partition of Poland. In one of its secret annexes agreed, that: „the Signatories will not tolerate on its respective territories any Polish propaganda that affects the territory of the other Side. On their respective territories they will suppress all such propaganda and inform each other of the measures taken to accomplish it”. The agreements resulted in a series of meeting between two genocidal organization representing both sides — German Gestapo and Russian NKVD when coordination of efforts to exterminate Polish intelligentsia and Polish leading classes (in Germany called Intelligenzaktion, in Russia took the form of Katyń massacres) where discussed. Resulted in deaths of hundreds of thousands of Polish intelligentsia, including thousands of priests presented here, and tens of millions of ordinary people,. The results of this Russian–German pact lasted till 1989 and are still in evidence even today. (more on: en.wikipedia.orgClick to attempt to display webpage
[access: 2015.09.30]
)

Pius XI's encyclicals: Facing the creation of two totalitarian systems in Europe, which seemed to compete with each other, though there were more similarities than contradictions between them, Pope Pius XI issued in 03.1937 (within 5 days) two encyclicals. In the „Mit brennender Sorge” (Eng. „With Burning Concern”) published on 14.03.1938, condemned the national socialism prevailing in Germany. The Pope wrote: „Whoever, following the old Germanic–pre–Christian beliefs, puts various impersonal fate in the place of a personal God, denies the wisdom of God and Providence [...], whoever exalts earthly values: race or nation, or state, or state system, representatives of state power or other fundamental values of human society, […] and makes them the highest standard of all values, including religious ones, and idolizes them, this one […] is far from true faith in God and from a worldview corresponding to such faith”. On 19.03.1937, published „Divini Redemptoris” (Eng. „Divine Redeemer”), in which criticized Russian communism, dialectical materialism and the class struggle theory. The Pope wrote: „Communism deprives man of freedom, and therefore the spiritual basis of all life norms. It deprives the human person of all his dignity and any moral support with which he could resist the onslaught of blind passions [...] This is the new gospel that Bolshevik and godless communism preaches as a message of salvation and redemption of humanity”... Pius XI demanded that the established human law be subjected to the natural law of God , recommended the implementation of the ideal of a Christian state and society, and called on Catholics to resist. Two years later, National Socialist Germany and Communist Russia came together and started World War II. (more on: www.vatican.vaClick to attempt to display webpage
[access: 2023.05.28]
)

sources

personal:
studia-elckie.plClick to attempt to display webpage
[access: 2021.12.19]

bibliograhical:, „Urns kept at the Am Perlacher Forst cemetery — analysis”, Mr Gregory Wróbel, curator of the Museum of Independence Traditions in Łódź, private correspondence, 25.05.2020

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

If you have an Email client on your communicator/computer — such as Mozilla Thunderbird, Windows Mail or Microsoft Outlook, described at WikipediaPatrz:
en.wikipedia.org
, among others  — try the link below, please:

LETTER to CUSTODIAN/ADMINISTRATORClick and try to call your own Email client

If however you do not run such a client or the above link is not active please send an email to the Custodian/Administrator using your account — in your customary email/correspondence engine — at the following address:

EMAIL ADDRESS

giving the following as the subject:

MARTYROLOGY: MALINOWSKI Francis

To return to the biography press below:

Click to return to biographyClick to return to biography