MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

27 greckokatolickich męczenników totalitaryzmów
tutaj

bł. SEWERYN BARANYK
(1889, Uhnów - 1941, Drohobycz)
męczennik

patron: bazylianów, eparchii samborsko-drohobyckiej

wspomnienie: 26-29 czerwca

wszyscy nasi święci
tutaj

Łącza do ilustracji (dzieł sztuki) związanych z błogosławionym:

 • bł. SEWERYN BARANYK; źródło: www.gulag-museum.org.ua
 • bł. SEWERYN BARANYK; źródło: newsaints.faithweb.com
 • bł. SEWERYN BARANYK; źródło: missiopc.blogspot.com
 • bł. SEWERYN BARANYK; źródło: www.basilianfathers.ca
 • bł. SEWERYN BARANYK - współczesna ikona; źródło: uk.wikipedia.org
 • bł. SEWERYN BARANYK - współczesna ikona; źródło: www.sde.org.ua
 • bł. SEWERYN BARANYK - Drohobycz; źródło: www.panoramio.com
 • MĘCZENNICY UKRAIŃSCY; źródło: narodna.pravda.com.ua
 • MĘCZENNICY UKRAIŃSCY; źródło: olha-church.org.ua

Seweryn Baranyk (ukr. Северіян Бараник) urodził się 18.vii.1889 r. w Uhnowie, mieście znajdującym się dziś na Ukrainie, 3 km od granicy Polski (które, co ciekawe, należało do województwa lubelskiego prl – do 15.ii.1951 r.!), a w XIX w. należące do Galicji Zachodniej, naonczas części zaborczej monarchii austro-węgierskiej.

24.ix.1904 r. wstąpił do Zakonu Świętego Jozafata (łac. Ordo Basilianus Sancti Josaphat – OSBM), czyli bazylianów, w klasztorze w Krechowie. Tam, po odbyciu nowicjatu, trzy lata później, 16.v.1907 r., złożył pierwsze śluby.

Bazylianie to katolicki zakon rytu bizantyjskiego (inaczej: obrządku greckiego), czyli wschodniego obrządku liturgicznego, żyjący według reguły zakonnej św. Bazylego Wielkiego, doktora Kościoła. W Krechowie, mieście obwodu lwowskiego, bazylianie prowadzili słynny klasztor, którego największymi skarbami były dwie ikony, uznawane za cudowne - św. Mikołaja (przywieziona, według tradycji, w XVII w. przez założyciela klasztoru, prawosławnego mnicha Jojiła) oraz Matki Bożej Werchrackiej (która w 1688 r. miała przez 4 tygodnie płakać krwawymi łzami).

Śluby wieczyste złożył 21.ix.1910 r. W międzyczasie odbywał, w różnych klasztorach swej galicyjskiej prowincji studia teologiczno-filozoficzne.

Po wybuchu I wojny światowej opuścił tereny Ukrainy i udał się do klasztoru w Zagrzebiu, w Chorwacji, gdzie na przełomie XIX i XX w., w związku z polityką narodowościową państwa austro-węgierskiego, osiedliło się wielu Polaków i Ukraińców. Tam, na wygnaniu, 14.ii.1915 r., z rąk biskupa eparchii Križevci, Juliusza Drohobeckiego (1853, Karácsonfalva - 1934, Pribić), przyjął, w rycie bizantyjskim, święcenia na kapłana Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, potocznie zwanego greckokatolickim.

W ostatnich latach zaborczej władzy austriackiej oraz - już po powrocie z wygnania - w czasach odrodzonej II Rzeczypospolitej, gdy osiadł w klasztorze pw. Narodzenia Chrystusa z kościołem pw. Serca Jezusowego w Żółkwi - mieście założonym ongi przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego (1547, Turynka - 1620, Mohylów), który zginął w 1620 r.  po bitwie pod Cecorą - poświęcił się pracy z młodzieżą i sierotami. Był katechetą i redagował czasopismo dla dzieci „Наш прия­тель” (pl. Nasz przyjaciel”). Prowadził Sodalicję Mariańską dla młodzieży i rzemieślników, towarzystwa Apostolstwa ModlitwyApostolstwa Dobrej Śmierci, był rektorem domu dziecka.

Stał się znanym i wziętym kaznodzieją. Prowadził rekolekcje dla wiernych.

W 1932 r. został igumenem (gr. ἡγούμενος), czyli przeorem, klasztoru bazylianów w Drohobyczu, mieście ok. 85 km od Lwowa, i lokalnym proboszczem. Świątynią klasztoru – i jednocześnie kościołem parafialnym - był dawny kościół karmelicki pw. św. Michała, zrabowany podczas kasat zakonów przez zaborczą Austrię a później wykupiony przez unitów. W czasach II Rzeczypospolitej funkcjonował jako unicka cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej.

Jednocześnie Seweryn, zawsze szczególnie zainteresowany wychowaniem młodzieży, organizował jej życie sportowe, współfinansując je. Został także członkiem Rady Miejskiej…

ix.1939 r. Rzeczpospolita została zaatakowana i podzielona przez dwie zaborcze potęgi: Rosję i Niemcy. Drohobycz znalazł się pod rosyjską okupacją.

Życie religijne na zewnątrz zamarło. Rosjanie rozpoczęli eksterminację polskiej inteligencji oraz przymusową ateizację. W odpowiedzi tym intensywniejsze stało się życie religijne wewnątrz klasztoru. O. Seweryn wzmógł wysiłki rekolekcyjne i nauczanie dla przybywających do klasztoru wiernych…

Pierwsza okupacja rosyjska trwała do 22.vi.1941 r., gdy rozpoczęła się wojna między zaborcami. Niemcy zaatakowali Rosję (tzw. Operacja Barbarossa). Jedną z pierwszych decyzji rosyjskich władz i zbrodniczej rosyjskiej organizacji NKWD – czyli ichniejszej służby bezpieczeństwa podniesionej do rangi ministerstwa – wobec bazylianów w Drohobyczu był zakaz opuszczania klasztoru. Wierni radzili ojcom opuszczenie klasztoru i ukrycie się, do czasu przejścia frontu, na co Seweryn miał odpowiedzieć: „Jak nas tu nie zastaną, pomszczą się na pozostałych. Lepiej, żebyśmy to my cierpieli…

Pozostali w klasztorze…

26.vi.1941 r., gdy niemieckie wojska zbliżały się do Drohobycza a Rosjanie panicznie uciekali na wschód, zbrodniarze z NKWD aresztowali Seweryna. Wraz z nim aresztowano protoihumena, przełożonego prowincjonalnego przebywającego w Drohobyczu, o. Joachima Sieńkiwskiego. Wyciągnięto ich z klasztoru…

Parę dni później, już po ucieczce Rosjan a przed wejściem Niemców do Drohobycza, nabrzmiałe, poczernione i zdeformowane ciało Seweryna znaleziono wśród zwłok setek więźniów (ok. 800-1,200 osób) aresztu śledczego przy ul. Stryjskiej, zamordowanych przez Rosjan.

Tuż przed ucieczką mordercy wyprowadzili więźniów z cel aresztu na dziedziniec informując ich, że zostają wypuszczeni na wolność. Gdy znaleźli się już na dziedzińcu, z wież strażniczych otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych…

Pod zwałami trupów aresztu przy ul. Stryjskiej przeżyły cztery osoby.

Obaj bazylianie zostali prawdopodobnie zamordowani wcześniej. Ciało Seweryna - rozpoznał je jeden ze świadków wydarzeń - było straszliwie zmasakrowane (ciała o. Joachima nie odnaleziono). Na jego piersiach wyrżnięto ostrym narzędziem znak krzyża…

Los obu mnichów miał być straszny. Jeden z oprawców, późniejszy - w czasie drugiej okupacji rosyjskiej po 1944 r. - prokurator w Drohobyczu, chwalić się miał po latach swej służącej, że przed śmiercią obu zakonników miano straszliwie torturować: jednego z nich miano zakopać w ziemi, po głowę, a potem żołdackimi buciorami po niej stąpać. Drugiego miano gotować w kotle wrzącej wody, a „powstałą zupę” rozdać innym więźniom i psom. Szczęśliwcy, którzy przeżyli, opowiadali, że rzeczywiście podana im któregoś dnia ciecz miała jakiś dziwny, słodkawy smak i znajdywano w niej paznokcie…

W jednej z cel znaleziono tylko pocztówkę zaadresowaną do o. Joachima i modlitewnik o. Seweryna…

Obu męczenników pochowano prawdopodobnie w zbiorowym grobie ofiar więzienia w Drohobyczu.

W 1944 r. Drohobycz ponownie zajęli, po wygnaniu Niemców, Rosjanie. Zlikwidowali bazyliańskie klasztory. W klasztorze w Krechowie urządzili dom dziecka i szkołę rolniczą. Dopiero po przełomie lat 1990-tych klasztor krechowski wrócił do bazylianów. Wróciły też święte ikony. Ponownie w Krechowie słychać śpiewy mnichów. W Drohobyczu natomiast acz kościół pw. Trójcy Przenajświętszej jest dziś katedrą kościoła grecko-katolickiego i jednocześnie eparchii samborsko-drohobyckiej to w dawnych budynkach klasztornych znajdują się biura…

Seweryna, 27.vi.2001 r. we Lwowie, beatyfikował, w gronie 27 greckokatolickich męczenników totalitaryzmów, św. Jan Paweł II (1920. Wadowice - 2005, Watykan), podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę. Wraz z nim wyniesiony na ołtarze został jego zakonny współbrat, o. Joachim Sieńkiwski.

Św. Jan Paweł II mówił wówczas o nich:

Na różne sposoby byli oni wypróbowani przez zwolenników zgubnych ideologii nazizmu i komunizmu. Świadomy cierpień, które dotykały tych wiernych uczniów Chrystusa, mój poprzednik Pius XII, podzielając ich ból, wyraził swą solidarność z tymi, ‘którzy trwają w wierze i opieraniu się wrogom chrześcijaństwa z tą samą nieugiętą siłą, z jaką kiedyś opierali się ich przodkowie’ i pochwalił ich odwagę pozostawania ‘wiernie złączonymi z Papieżem Rzymskim oraz swymi PasterzamiList Apostolski „Orientale Ecclesias”, 15.xii.1952, AAS 45 [1953], 8.

Umocnieni Bożą łaską kroczyli oni zwycięską drogą aż do końca. Jest to droga przebaczenia i pojednania, droga, która wiedzie ku jaśniejącemu światłu Wielkanocy, po ofierze na Golgocie. Ci nasi bracia i siostry są widocznymi przedstawicielami ogromnego mnóstwa anonimowych bohaterów — mężczyzn i kobiet, mężów i żon, kapłanów, zakonników i zakonnic, ludzi młodych i starych — którzy w przeciągu dwudziestego wieku, 'wieku męczeństwa', doświadczali prześladowań, przemocy i śmierci, aby tylko nie wyrzec się swojej wiary.

Dzień wcześniej, 26.vi.2001 r. upominał we Lwowie:

Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa, ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności. Niech przebaczenie - udzielone i uzyskane - rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności.

Popatrzmy na krótki filmik o bł. Sewerynie Baranyku:

 • SEWERYN BARANYK; źródło: www.youtube.com

Popatrzmy też na etiudkę o męczennikach ukraińskich:

 • MĘCZENNICY UKRAINY; źródło: www.youtube.com

Posłuchajmy też „Ave Maria” specjalnie napisane na wizytę Ojca św. na Ukrainie:

 • AVE MARIA; muz. i wyk. Alla SIRENKO; źródło: www.youtube.com

Popatrzmy też na film o lwowskiej wizycie Ojca św:

 • LWOWSKIE SPOTKANIA; źródło: www.youtube.com

Pochylmy się nad homilią Ojca św. Jana Pawła II wygłoszoną 26.vi.2001 r. we Lwowie:

oraz homilią beatyfikacyjną Ojca św. Jana Pawła II wygłoszoną 27.vi.2001 r. we Lwowie:

Popatrzmy na mapę życia błogosławionego:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

angielskich:

ukraińskich:

włoskich: