MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

  Szlak św. Zygmunta - etap I

   Projektu realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM)

Beneficjentem Projektu jest Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta, a planowany okres realizacji projektu od 01-05-2013 do 19-12-2014.

Przedmiotem projektu Szlak św. Zygmunta – etap I jest stworzenie produktu turystycznego z zakresu turystyki pielgrzymkowej w oparciu o tradycję żeglugową na rzece Wiśle. Pierwszy etap budowy szlaku pielgrzymkowego św. Zygmunta, ujęty w ramach niniejszego projektu, będzie obejmował remont Domu Pielgrzyma w Słomczynie nad Wisłą, zakup łodzi rzecznych służących pielgrzymom udającym się do katedry płockiej drogą wodną (Wisłą), oraz przygotowanie wodnego szlaku pielgrzymkowego. Realizacja tych działań pozwoli uruchomić kompleksową ofertę turystyczną czynną przez większą część roku (Dom Pielgrzyma będzie prowadził spotkania cały rok, pielgrzymki rzeczne będą się odbywać od kwietnia do końca października).

Lokalizacja projektu: województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Konstancin-Jeziorna. Dom Pielgrzyma należący do parafii św. Zygmunta w Słomczynie, rzeka Wisła na odcinkach pomiędzy 490 km (Gassy) a 633 km (Przystań Morka/Płock). Na terenie parafii św. Zygmunta i okolic odwiedzający spotkać mogą wiele cennych zabytków sakralnych i architektonicznych pochodzących z XVI-XVIII w.

Parafia Słomczyn (dawniej – Cieciszew) jest najstarszą parafią w dekanacie konstancińskim i jedną z najstarszych w całej archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. Baza noclegowa, która powstanie w ramach planowanej inwestycji, dawała będzie możliwość poznania najbliższej okolicy kościoła i jej bogatej historii. Budowa bazy turystycznej oraz przygotowanie tras i programu pielgrzymek z wykorzystaniem sprawdzonych wzorców tradycyjnej żeglugi po Wiśle pozwoli zbudować zintegrowany produkt turystyczny łączący elementy historii, kultury, techniki i przyrody Mazowsza, zawierający m.in. następujące składniki turystyczne:
  • punkt obsługi pielgrzymów/turystów – Dom Pielgrzyma w Słomczynie
  • wyżywienie (miejscowe potrawy przygotowywane z naturalnych produktów), transport, nocleg
  • wydarzenia towarzyszące (powitania pielgrzymów w kolejnych punktach przemierzanej trasy)
  • mapy, przewodniki
  • książeczki pielgrzyma pozwalające dokumentować kolejne, przebyte odcinki trasy i upamiętnianie odwiedzanych miejsc
  • film promujący produkt turystyczny
  • strona www - pozwoli uzyskać niezbędne informacje oraz dokonać rezerwacji.


Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego – pielgrzymki rzecznej św. Zygmunta, prowadzącej od Słomczyna (gm. Konstancin – Jeziorna) do Płocka, mieszaną trasą lądowo wodną oraz rozwój infrastruktury turystyki rzecznej. Przygotowany szlak pielgrzymki wodnej będzie stanowił ciekawą ofertę dla chrześcijan z Polski oraz innych krajów. Idea projektu nawiązuje bezpośrednio do słynnego szlaku Santiago de Compostela liczącego 150 km długości. Wytyczony wstępnie szlak Pielgrzymki Rzecznej liczy 143 km długości na rzece Wiśle oraz dodatkowe 7 km pielgrzymki pieszej. Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze (obszar Natura 2000), jak również liczbę zabytków historycznych ulokowanych w pobliżu rzeki, proponowany szlak będzie jednym z najatrakcyjniejszych na całym Mazowszu. Powodzenie realizacji projektu przyczyni się do powstania większej ilości przystani wzdłuż rzeki Wisły oraz aktywizacji mieszkańców nadrzecznych miejscowości, którzy będą mogli stworzyć usługi dla pielgrzymów.

Całkowita wartość projektu: 567 110,00 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 482 043,50 zł

Strona internetowa pielgrzymki